Antagen till en kurs

Grattis till din plats på LiU! Här hittar du den information du behöver för att vara redo till kursstart. 

Checklista fristående kurs

Här finns information som är bra att tänka på innan eller när terminen startar. 

Tacka ja till din plats

Ditt antagningsbesked finns att läsa på ”Mina sidor” på antagning.se. Antagningsbeskedet skickas ut i mitten av juli för höstterminen eller början av december för vårterminen. I antagningsbeskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller reservplacerad måste du svara ja för att behålla din plats. (Observera - sommarkurser har inget svarskrav.) Uteblivna eller sena svar leder till att du mister din plats eller reservplacering.

Läs mer om hur du svarar på antagningsbeskedet

Kolla upp terminsstart och schema

Höstterminen börjar normalt i slutet av augusti och vårterminen i slutet av januari. Information om upprop, introduktionsmöten, scheman med mera skickas ut i förväg av de olika institutioner som ger utbildningarna. Men du kan även hitta information på följande länkar.

Här hittar du terminstiderna

Här hittar du information om schema

Här söker du fram ditt schema

Gå på uppropet

Det är obligatoriskt att gå på uppropet som också är ett introduktionsmöte. Om du inte kan komma måste du därför säga till i förväg. Annars förlorar du din studieplats. Tid, plats och kontaktpersoner för uppropet hittar du på din kurssida. Där finns även information för dig som är reservantagen.

Hitta din kurssida

Registrera dig på din utbildning

Har du blivit antagen till en kurs och tackat ja till din plats måste du registrera dig på utbildningen. Det är obligatoriskt och görs antingen genom webbregistrering eller personligen på institutionen eller centrala studerandeexpeditionen. Om du inte registrerar dig förlorar du din plats. Registrering är också en förutsättning för att få studiemedel från CSN. Registrerar du dig på en kurs innebär det en avsikt att gå kursen den terminen. Någon rätt att gå kursen vid ett senare tillfälle finns inte. 

Till checklistor för registrering

Hämta ut LiU-ID och LiU-kort

Dagen efter att du har registrerat dig kan du hämta ut ditt LiU-ID och ditt LiU-kort. Ditt LiU-ID är en central användaridentitet/IT-konto som ger tillgång till lärplattformen
Lisam och andra IT-tjänster. LiU-kortet fungerar som ett passerkort, legitimation vid tentamen, lånekort på universitetsbiblioteken, busskort på Campusbussen med mera. Information om hur du hämtar ut ditt LiU-ID och ditt LiU-kort finns i checklistan för registrering.

Till checklistor för registrering 

Läs mer om LiU-ID och LiU-kortet

Hitta ditt kursrum

Lisam är Linköpings universitets lärplattform. Här hittar du din e-post, dina kursrum och samarbetsytor. Du loggar in i Lisam med ditt LiU-ID (både fullvärdigt och temporärt LiU-ID fungerar). Du har tillträde till kursrummet redan som antagen, men vissa funktioner kräver att du har registrerat dig. Observera att det då i vissa fall kan ta upp till ett par timmar innan du får tillträde till Lisam.

Till Lisam

Gå med i studentkåren

Vid LiU finns tre stycken kårer som representerar studenterna vid de fyra fakulteterna. Engagera dig du med! (Observera att medlemskapet är frivilligt).

Här kan du läsa mer om kårerna

Hitta bostad och kom igång

Hitta på campus

Upplev studentlivet

Tips och stöd

Söka fler kurser?

Frågor om antagning och studier?

Rektor hälsar välkommen