Antagen till en kurs

Grattis till din plats på LiU! Här hittar du den information du behöver för att vara redo till kursstart. 

Tacka ja till din plats

Om du har blivit antagen eller reservplacerad till en kurs eller ett program i urval 1, måste du svara ja på antagningsbeskedet för att behålla din plats. Antagningsbeskedet skickas ut i mitten av juli för höstterminen eller början av december för vårterminen. Observera - sommarkurser har inget svarskrav.

Du tackar ja till din plats på antagning.se

 

 

Skaffa LiU-ID och registrera dig

Hitta bostad

Ordlista för nybörjare

Hitta på campus

Upplev studentlivet

Tips och stöd

Söka fler kurser?

Frågor om antagning och studier?

Rektor hälsar välkommen