I sitt dagliga arbete kan vårdgivare hamna i situationer där de ser att patienter hamnar i kläm, blir överkörda eller kränkta. Sådana situationer är ofta laddade och svåra att prata om, vilket gör dem till en individualiserad och isolerad del av arbetet. Hur förstår vårdgivare sådana vårdsituationer och vilka strategier ser de som möjliga för att förebygga eller på bra sätt hantera dem?

Foto Anna Nilsen I ett större projekt om kränkningar i vården har en forskargrupp samarbetat med en sjukhusklinik och där samlat in material från personalens gruppdiskussioner och dramapedagogiska workshops.

I sin studie har forskarna myntat begreppet navigeringsarbete och beskrivit tre olika typer. En handlar om hur vårdgivare navigerar olika vårdlandskap och hur platsen där vården ges är avgörande för vad som definieras som möjliga kränkningar och huruvida de ingår i vårdansvaret eller ej. En annan gäller det kollektiva arbetet med att sätta upp fysiska och relationella gränser för att skydda patienter i särskilt sårbara lägen. En sista typ fångar vårdgivares sökande i situationer där olika värden inte går ihop, där god vård inte enkelt definieras och där tiden är knapp.

Projektet visar hur dramapedagogiska övningar kan synliggöra delar av vårdarbetet som är svåra att prata kring och där det saknas en vokabulär. Navigeringsarbete är ett möjligt sätt att börja prata om komplexa vårdsituationer där patienter riskerar att hamna i kläm. Dessutom kan det lyfta fram områden där övertramp tycks oundvikliga, där vårdlandskap blir allt komplexare, där kollektiva processer är destruktiva eller där olika värden behöver gå ihop under ökad tidspress.

Läs mer om den här studien i följande publikation:

Brüggemann J, Persson A & Wijma B (2019). Understanding and preventing situations of abuse in health care – Navigation work in a Swedish palliative care setting. Social Science & Medicine, 222: 53-58

Brüggemann J, Persson A & Wijma B (2019). Understanding and preventing situations of abuse in health care – Navigation work in a Swedish palliative care setting

Forskningen i projektet har bedrivits med medel från Vetenskapsrådet.

 

Forskare

Forskningsprojekt

Relaterat innehåll