Människan i medicinen är en utställning om medicinsk humaniora som lyfter några aktuella forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Utställningen visas på biblioteket, Campus Norrköping.

Foto Anna Nilsen

Vad händer med människors bild av sig själva och sin kropp när de blir del av en medicinsk verksamhet? Hur ändras synen på människan genom medicinsk utveckling? Och vilka föreställningar om människor styr vården och dess organisation?

Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som studerar komplexa relationer mellan hälsa, sjukdom, medicinsk utveckling och kultur. Ämnet kan förse kliniskt verksamma och studenter inom medicin- och vårdutbildningar med nya perspektiv på centrala frågor kring människors hälsa eller vårdens vardag – frågor som inte alltid får utrymme i en tid där vården tvingas till effektivisering och medicinsk utveckling sker i allt snabbare takt.

Människan i medicinen lyfter fram några aktuella forskningsprojekt vid Linköpings universitet, avslutade såväl som nystartade.

Forskningsprojekten kan spegla utställningens titel på olika sätt. Människan i medicinen kan handla om vad det innebär att leva med sjukdom, få en diagnos eller erbjudas en viss medicinsk behandling. Det kan handla om möten i hälso- och sjukvården, både ur patientens och vårdgivarens perspektiv. Människan i medicinen kan också handla om föreställningar och normer om människor och kroppar, och om hur sådana föreställningar och normer bidrar till utveckling och organisation av medicinsk verksamhet. Vissa projekt vill specifikt lyfta fram aspekter som biomedicinska perspektiv kan ha svårt att fånga. Medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vill bidra med kritisk reflektion och en påminnelse om det mänskliga i medicinen.

Utställningen möjliggörs genom en satsning av Linköpings universitet för att sprida och tillgängliggöra forskning (VFN).

Forskningsprojekt

Relaterat innehåll