Fotografi av Jelmer Brüggemann

Jelmer Brüggemann

Universitetslektor, Docent

Vilka föreställningar om människor styr vården och dess organisation? Vad händer med människors bild av sig själva och sin kropp när de blir del av en medicinsk verksamhet? Hur kan samhällsvetenskaplig forskning bidra till en bättre sjukvård?

Utmaningen att studera normer i medicinsk praktik

Jag är som medicinsk sociolog intresserad av att med olika samhällsvetenskapliga perspektiv och ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kunna utforska frågor som rör människan i medicinen.

Medicinsk utveckling och sjukvårdens förutsättningar spelar en stor roll i människors vardag. Det är därför angeläget att samhällsvetenskapen ställer frågor om hur medicinen påverkar människors kropp, identitet och relationer. På samma sätt är det relevant att studera hur vårdens förutsättningar i sin tur är formade av idéer om just människors kroppar, identiteter och relationer. Jag vill genom min forskning bidra med kritisk reflektion och en påminnelse om det mänskliga i medicinen.

För tillfället bygger jag upp en forskningslinje kring hur aktiva patienter formar i och formas i dagens sjukvård. Patienter ges allt fler möjligheter och uppmanas till att engagera sig i sin egen vård, i val av vårdgivare och i att uttrycka synpunkter kring hur vården ska bedrivas. Sådana möjligheter och uppmaningar förändrar inte bara sjukvården utan också vår förståelse av vad en patient är, vilket ansvar den vill och kan ta samt vad god vård är. Projektet ”Vad klagar du på?” (finansierat av Vetenskapsrådet mellan 2021–2024) är del av denna forskningslinje och studerar vårdsituationer där patienter uttrycker kritik.

Min tidigare forskning har främst varit inom två större forskningsprogram. I ”Det ständiga gisslet: Diskursiva konturer av den äldre prostata” (PI: Prof. Ericka Johnson) har jag fördjupat mig i frågor kring maskulinitet och sexualitet i samband med behandling för prostatacancer. I ett forskningsprogram kring kränkningar i sjukvården (PI: Prof. Barbro Wijma) skrev jag min doktorsavhandling utifrån patientperspektivet och gjorde sedan flera projekt med vårdgivare. I de senare projekten har jag studerat dramapedagogiska workshops om kränkningar i vården och hur de synliggör normer, relationer och föreställningar om god vård.

Jag har lång undervisningserfarenhet inom medicinsk-humanistiska ämnen på Medicinska fakulteten vid LiU. Min nuvarande undervisning är främst inom vetenskapsteori och forskningsmetodik på lärarprogrammet.

Nya publikationer

2023

Jelmer Brüggemann, Lisa Guntram, Ann-Charlotte Nedlund (2023) The "Difficult Patient": Dominant Logics and Misfits in Medicine Handbook of Social Sciences and Global Public Health, s. 1-14 Vidare till DOI
Jelmer Brüggemann, Lisa Guntram, Ann-Charlotte Nedlund (2023) On difficult patients and informal complaints

2021

Jelmer Brüggemann (2021) Redefining masculinity - Men's repair work in the aftermath of prostate cancer treatment Health Sociology Review, Vol. 30, s. 143-156 Vidare till DOI

2020

Anke Zbikowski, Jelmer Brüggemann, Barbro Wijma, Katarina Swahnberg (2020) Counteracting Abuse in Health Care: Evaluating a One-Year Drama Intervention with Staff in Sweden International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol. 17, Artikel 5931 Vidare till DOI

2019

Barbro Wijma, Alma Persson, Marlene Ockander, Jelmer Brüggemann (2019) Upprepad utsatthet - bakgrund av övergrepp hos kvinnor och män och risken att uppleva kränkningar i vården Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 96, s. 499-518
Carina Danemalm Jägervall, Jelmer Brüggemann, Ericka Johnson (2019) Gay men's experiences of sexual changes after prostate cancer treatment: a qualitative study in Sweden Scandinavian journal of urology, Vol. 53, s. 40-44 Vidare till DOI
Jelmer Brüggemann, Camilla Forsberg, Robert Thornberg (2019) Re-negotiating agency: patients using comics to reflect upon acting in situations of abuse in health care BMC Health Services Research, Vol. 19, Artikel 58 Vidare till DOI
Barbro Wijma, Alma Persson, Marlene Ockander, Jelmer Brüggemann (2019) Kränkningar i vården är vanligt förekommande [Abuse in healthcare - Lessons learned during two decades of research]: Viktigt med aktivt arbete mot att patienter kränks Läkartidningen, s. 1-6
Jelmer Brüggemann, Alma Persson, Barbro Wijma (2019) Understanding and preventing situations of abuse in health care: Navigation work in a Swedish palliative care setting Social Science and Medicine, Vol. 222, s. 52-58 Vidare till DOI
Adrianus Jelmer Brüggemann, Camilla Forsberg, Gunnel Colnerud, Barbro Wijma, Robert Thornberg (2019) Bystander passivity in health care and school settings: Moral disengagement, moral distress, and opportunities for moral education Journal of Moral Education, Vol. 48, s. 199-213 Vidare till DOI

Forskningsprojekt

CV i korthet

Uppdrag

 • 2020
  Docent – Sociologi (Linköpings universitet)
 • 2012
  PhD – Medicinsk vetenskap (Linköpings universitet)
 • 2007
  MSc – Science, Technology and Society (Linköpings universitet)
 • 2006
  MA – Applied ethics (Utrecht University, NL)
 • 2005
  MSc – Sociology (Utrecht University, NL)
 • 2004
  BSc – General social sciences (Utrecht University, NL)
 • 2003
  Bachelor – Marketing management (Arnhem Business School, NL)

Nyheter

Relaterade forskare

Organisation