Fotografi av Jelmer Brüggemann

Jelmer Brüggemann

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

Vilka föreställningar om människor styr vården och dess organisation? Vad händer med människors bild av sig själva och sin kropp när de blir del av en medicinsk verksamhet? Hur kan samhällsvetenskaplig forskning bidra till en bättre sjukvård?

Utmaningen att studera normer i medicinsk praktik

Jag är som medicinsk sociolog intresserad av att med olika samhällsvetenskapliga perspektiv och ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt kunna utforska frågor som rör människan i medicinen.

Medicinsk utveckling och sjukvårdens förutsättningar spelar en stor roll i människors vardag. Det är därför angeläget att samhällsvetenskapen ställer frågor om hur medicinen påverkar människors kropp, identitet och relationer. På samma sätt är det relevant att studera hur vårdens förutsättningar i sin tur är formade av idéer om just människors kroppar, identiteter och relationer. Jag vill genom min forskning bidra med kritisk reflektion och en påminnelse om det mänskliga i medicinen.

För tillfället bygger jag upp en forskningslinje kring hur aktiva patienter formar i och formas i dagens sjukvård. Patienter ges allt fler möjligheter och uppmanas till att engagera sig i sin egen vård, i val av vårdgivare och i att uttrycka synpunkter kring hur vården ska bedrivas. Sådana möjligheter och uppmaningar förändrar inte bara sjukvården utan också vår förståelse av vad en patient är, vilket ansvar den vill och kan ta samt vad god vård är. Projektet ”Vad klagar du på?” (finansierat av Vetenskapsrådet mellan 2021–2024) är del av denna forskningslinje och studerar vårdsituationer där patienter uttrycker kritik.

Min tidigare forskning har främst varit inom två större forskningsprogram. I ”Det ständiga gisslet: Diskursiva konturer av den äldre prostata” (PI: Prof. Ericka Johnson) har jag fördjupat mig i frågor kring maskulinitet och sexualitet i samband med behandling för prostatacancer. I ett forskningsprogram kring kränkningar i sjukvården (PI: Prof. Barbro Wijma) skrev jag min doktorsavhandling utifrån patientperspektivet och gjorde sedan flera projekt med vårdgivare. I de senare projekten har jag studerat dramapedagogiska workshops om kränkningar i vården och hur de synliggör normer, relationer och föreställningar om god vård.

Jag har lång undervisningserfarenhet inom medicinsk-humanistiska ämnen på Medicinska fakulteten vid LiU. Min nuvarande undervisning är främst inom vetenskapsteori och forskningsmetodik på lärarprogrammet.

Nya publikationer

2023

2021

2020

2019

Forskningsprojekt

CV i korthet

Uppdrag

 • 2020
  Docent – Sociologi (Linköpings universitet)
 • 2012
  PhD – Medicinsk vetenskap (Linköpings universitet)
 • 2007
  MSc – Science, Technology and Society (Linköpings universitet)
 • 2006
  MA – Applied ethics (Utrecht University, NL)
 • 2005
  MSc – Sociology (Utrecht University, NL)
 • 2004
  BSc – General social sciences (Utrecht University, NL)
 • 2003
  Bachelor – Marketing management (Arnhem Business School, NL)

Nyheter

Relaterade forskare

Organisation