29 november 2022

Vid årets utdelning uttryckte flertalet studenter att den största behållningen med stipendium är att få bekräftelse, att bli sedd och utvald. Men såklart mottogs även prispengarna med glädje.

Representanter från Norrköpings Polytekniska Förening tillsammans med 2022 stipendiemottagare.
Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond tillsammans med 2022 stipendiemottagare. Thor Balkhed
25 november samlade ett 30-tal personer under glimrande takkronor i den Wadströmska villan på Södra Promenaden i Norrköping. Det var en högtidlig utdelning då stipendiegivarna fick möjlighet att äta lunch och bekanta sig med de 14 studenter och doktorander på Campus Norrköping som de i år valt att prisa för sina ambitiösa insatser. LFV, Norrköpings kommun och Norrköpings Polytekniska föreningen har under många år delat ut dessa stipendier. Ny givare för i år var Stig Wadströms Stiftelse som inrättat ett stipendium för att uppmärksamma drivna studenter som engagerar sig i föreningar eller på något sätt levandegör Campus eller främjar lokalsamhället i Norrköping.

Bild på stipendiegivare Robert Willén från Stig Wadströms Stiftelse Robert Willén från Stig Wadströms Stiftelse tillsammans med stipendiemottagare Foto Thor Balkhed Det är särskilt ärofyllt att utdelningen hålls här i villan idag, säger Robert Willén från stiftelsen när han berättar om Stig Wadström, vars arv möjliggjort en stiftelse som stöttar forskningen vid LiU. Stig ville att fastigheten som han och familjen bodde i skulle användas och han brann särskilt för att ge tillbaka till individer på universitetet och folk i staden. Jag hoppas ni som får motta stipendiet känner att det är genuint och att det är från Stig, säger Robert och lägger en hand på bröstet.

Vad betyder stipendiet och vad ska ni göra med pengarna?

Lina Kvant som studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem och verksamhetsförlagd utbildning ska inom ramen för sitt examensarbete åka till Indien. Det är Norrköpings kommun som genom stipendiet vill visa hur viktig Lina och hennes kunskaper är för kommunen. De vill även att så många studenterna som möjligt ska stanna kvar och bidra till att utveckla vår stad.

- Jag blev så himla glad och känner mig så tacksam och stolt. Det känns verkligen som en bekräftelse efter så många år av ”slit”. Prispengen kommer att behövas i Indien och sporrar mig definitivt till att fortsätta göra lite fler obekväma saker som utvecklar mig som person. Sedan vill jag gärna använda mina kunskaper och sprida glädje till hela Norrköping.

Alice Ingå var med att startade upp ”Campus skramlar” 2020. Den stora insamlingen till Musikhjälpen 2020 engagerade då alla sektioner på hela Campus och blev mycket större än vad de någonsin hade kunnat föreställa sig. Hon har fått Stig Wadströms stipendium och kommer att lägga hela prispengen i ”Campus skramlar-bössan”.

– När stiftelsen synliggör och uppmärksammar oss genom stipendier så gör det jobbet ännu mer värt, framför allt när utdelningen dessutom görs så här ceremoniellt och kopplar samman andra engagerade studenter. Alla borde engagera sig, de kommer inte att ångra sig, visst är det slitigt, men så himla kul, säger Alice Ingå.

Andreas Engberg som fått stipendium av Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond (NPF) ska göra sitt examensarbete på OpenSpace i samarbete med American Museum of Natural History i New York, USA.

– Jag har kämpat hårt med mina studier för att få komma till New York och stipendiet känns som ett bevis på att jag gjort ett bra jobb. Jag är både nyfiken och samtidigt livrädd inför resan, så det känns extra bra att bli uppmärksammad med stipendium. Pengarna kommer också lägligt, allt är dyrt i New York och jag ska vara där i 6 månader.
Föreningen (NPF) som delar ut ett flertal stipendier inom tekniska områden gläds verkligen åt att se vilken nytta stipendierna gör, även på lite längre sikt. De hoppas på att fortsatt kunna hålla kontakt med stipendiaterna och kanske anlita dem vid sina evenemang i en framtid.

SKÖN Studentkören i Norrköping sprider skönsång och musikalisk glädje i många sammanhang samt till människor även utanför Campus Norrköping. De kommer att använda prispengarna från Stig Wadströms stiftelse för att engagera sin mycket uppskattade och ovärderliga körledare Elin Jonsson.

Bild på stipendiat Johanna Hägg Johanna Hägg, stipendiat från SKÖN Studentkören i Norrköping Foto Thor Balkhed – Stipendiet är verkligen uppmuntrande, som ett erkännande. Det betyder särskilt mycket nu då vi haft några tuffa år utan intäkter i samband med pandemin, säger Johanna Hägg kassör i SKÖN. Vi gjorde dessutom nyligen en välgörenhetskonsert så stipendiet kommer väldigt lägligt.

Pekings Akademiska Friluftsförening PAFF anordnar friluftsaktiviteter såsom dagsvandringar och övernattningar för LiU-studenter och andra intresserade Norrköpingsbor. Det är högt uppskattat, särskilt av internationella studenter då det är en bra möjlighet att lära känna varandra.

– Det känns enormt uppskattande att få det här stipendiet, vilken bekräftelse! Vi ska använda pengarna till att köpa in mer utrustning så att vi kan låna ut till fler, för det vi har nu räcker inte till alla.

Thomas Bui, Tove Sandberg och Julia Åblad Lindqvist har alla tilldelats stipendier av Stig Wadströms stiftelse för sina enormt betydelsefulla insatser som mentorer i LuMiNk Akademin. De har jobbat under flera år för att inspirera högstadieelever i deras lärande. De är lika stolta över sina stipendier som de är stolta över att få vara mentorer.

– Att få stipendium är superkul, jag ser det som en bekräftelse och tillfälle att uppmärksamma LuMiNk för att uppmuntra fler att bli mentorer, säger Julia Åblad Lindqvist. Vi hoppas att fler ska fatta hur kul och viktigt det här är, tiillägger Tove Sandberg

– Eleverna är helt underbara och vi får så bra kontakt. Vi pratar inte alltid enbart kring skolämnen, sist pratade jag med en kille om pojkproblem, om tjejer och andra viktiga saker, säger Thomas Bui.

Gruppbild på Campus Norrköping stipendiater 2022Campus Norrköping stipendiater 2022 Foto Thor Balkhed

Motiveringar

Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond 

Frida-Karin Knutsson 

Frida-Karin är en driven student vid kandidatprogrammet i Miljövetenskap med siktet inställt på en karriär inom miljö, forskning och hållbar utveckling. Stipendiet delas ut som bidrag för den resa till Brasilien, som hon planerar att göra tillsammans med en studiekamrat. I Brasilien ska de utföra fältarbete i form av uppmätning av olika växthusgasers utsläppsflöden i återbeskogade delar och jämföra detta med hur det är i urskogars. Det kan bidra till vidare förståelse om huruvida olika växter förhåller sig till och samspelar med naturen.

Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond 

Emelie Athley  

Emelie är en ambitiös student vid kandidatprogrammet i Miljövetenskap med stor drivkraft och engagemang för miljöfrågor. Stipendiet delas ut som bidrag för den resa till Brasilien, som hon planerar att göra tillsammans med en studiekamrat. I Brasilien ska de utföra fältarbete i form av uppmätning av olika växthusgasers utsläppsflöden i återbeskogade delar och jämföra detta med hur det är i urskogars. Det kan bidra till vidare förståelse om huruvida olika växter förhåller sig till och samspelar med naturen.

Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond 

Filip Malm-Bägén

Filip är en flitig teknolog som lyckas kombinera ett stort engagemang i föreningar och aktiviteter samtidigt som han erhållit toppbetyg i sina studier till Civilingenjör i Medieteknik. Stipendiet tilldelas Filip, som nu går i årskurs 3, för sina planer att fortsatt studera och utföra sitt examensarbete i Kalifornien, USA.

Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond

Richard Gotthard

Richard är en programmeringsintresserad teknolog som läser till Civilingenjör i Medieteknik, samtidigt som han på olika sätt engagerar sig i Norrköpings studentliv. Stipendiet tilldelas som bidrag för hans examensarbete till Kenya via projektet Ngulia där man via kameror kan övervaka vildlivet och förhindra tjuvjakt.

Norrköpings Polytekniska Förenings Stipendie- och bidragsfond

Andreas Engberg

Andreas är en ambitiös teknolog på Civilingenjörsprogrammet i Medieteknik med stort intresse för programmering inom datorgrafik och maskininlärning. Stipendiet tilldelas som bidrag för resa och uppehälle i New York då Andreas kommer att göra sitt examensarbete på OpenSpace i samarbete med American Museum of Natural History i New York, USA.

Norrköping kommuns stipendium

Lina Kvant

Lina Kvant studerar till grundlärare med inriktning mot fritidshem och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Stipendiet tilldelas Lina som inom ramen för sitt examensarbete, våren 2023, ska genomföra sin VFU i Indien. Det kommer att ge Lina förutsättningar att utveckla ny kunskap och kompetens och föra med sig nya insikter, perspektiv och erfarenheter. En förhoppning är att Lina efter avslutade studier ska börja arbeta inom Norrköpings kommun och utifrån erfarenheten från tiden i Indien kunna bidra till utveckling av kommunens utbildnings- och fritidsverksamhet.

Stig Wadströms Stipendium

Alice Ingå

Alice tilldelas stipendium som en uppmuntran för det engagemang och tid som hon lägger ner på föreningsliv samt marknadsföring av Linköpings universitet. Stiftelsen vill särskilt uppmärksamma Alice engagemang i projektet ”Campus Skramlar” som inte bara syftade till att samla in pengar till Musikhjälpen utan även för att öka sammanhållningen på campus. Alice får även en stor eloge för sin drivkraft och det ideella arbete hon gör för att uppmuntra gymnasieelever att söka till Campus Norrköping. Alice menar att för många är studentlivet minst lika viktigt som själva utbildningen vid valet av universitet och för att Norrköping ska kunna fortsätta vara en aktiv studentstad måste engagerade människor samordna sig.

Stig Wadströms Stipendium

Julia Åblad Lindqvist

Som mentor i LuMiNk Akademin har Julia under ett flertal år bidragit med enormt betydelsefulla insatser för att inspirera högstadieelever i deras lärande. Hon är otroligt dedikerad uppgiften och har alltid funnits till för eleverna, som hon är högt uppskattad av. Julia har dessutom kommit med många förbättringsförslag kopplat till verksamheten och dyker upp på varje pass.

Stig Wadströms Stipendium

SKÖN - Studentkören i Norrköping

Studentkören SKÖN i Norrköping med sångglada studenter och före detta studenter från olika program i Norrköping sprider SKÖN-sång och musikalisk glädje till många människor, framför allt på Campus Norrköping. För att kören fortsatt ska kunna utvecklas, sprida glädje och främja studentlivet i Norrköping vill stiftelsen med detta stipendium tillgodose SKÖN:s önskan om att engagera sin mycket uppskattade körledare Elin Jonsson. Elin är en kompetent och entusiastisk körledare som förstår hur alla individer tillsammans fungerar som kör, hon vet hur hon ska stötta men också hur hon ska utmana samt få alla medlemmar i kören att känna sig stolta över SKÖN.

Stig Wadströms Stipendium

Tove Sandberg

Som mentor i LuMiNk Akademin har Tove under ett flertal år bidragit med enormt betydelsefulla insatser för att inspirera högstadieelever i deras lärande. Hon är otroligt dedikerad uppgiften och har alltid funnits till för eleverna, som hon är högt uppskattad av. Tove har dessutom kommit med många förbättringsförslag kopplat till verksamheten och dyker upp på varje pass.

LFV Stipendium

Henrik Hardell

Industridoktorand Henrik Hardell vid Linköpings universitet prisas för väl utfört arbete halvvägs i studierna. Han har redan ett flertal accepterade publikationer i välrenommerade forum. Henriks arbete har en stark koppling till LFV:s pågående arbete med luftrumsoptimering och utvärderingen av s.k. Point Merge metodik för att effektivt kunna hantera ankommande trafik till svenska flygplatser.

Detta gör Henriks arbete både värdeskapande och aktuellt för flygtrafiktjänsten, flygplatser och luftrumsbrukare.

Stig Wadströms Stipendium

Pekings Akademiska Friluftsförening

Den mycket uppskattade föreningen PAFF - Pekings Akademiska Friluftsförening anordnar friluftsaktiviteter, såsom dagsvandringar och övernattningar för LiU-studenter och andra intresserade Norrköpingsbor. Föreningen bidrar till att medlemmarna får en möjlighet att lära känna varandra, andra studenter, staden och dess invånare, vilket är särskilt uppskattat av internationella studenter. Med detta stipendium vill stiftelsen tillgodose PAFF:s önskan att köpa in mer utrustning för användning och utlåning så att de kan göra friluftslivet mer tillgängligt för alla, oavsett tidigare erfarenhet, intresse och ekonomiska resurser.

Stig Wadströms Stipendium

Samuel Jenerberg

Samuel har genom ett långvarigt engagemang bidragit till att utveckla studentlivet i Norrköping och lockat fler till att söka sig till LiU:s utbildningar. Han har också bidragit till att studenter, vid såväl sitt eget program som övriga teknik-naturvetenskapliga utbildningar, fått goda arbetsgivarkontakter. Under sina fyra år på LiU har Samuel hunnit startat ett flertal framgångsrika projekt. Exempelvis ljusinstallationen ”Outside the box” under Norrköping Light Festival som syftade till att inspirera och locka nya studenter till campus Norrköping och sprida både glädje och nyfikenhet hos stadens invånare. Samuel var även initiativtagare till bildandet av Teknologbandet – ett gemensamt studentband för alla sektioner i Norrköping.

Stig Wadströms Stipendium

Thomas Bui

Som mentor i LuMiNk Akademin har Thomas under ett flertal år bidragit med enormt betydelsefulla insatser för att inspirera högstadieelever i deras lärande. Han är otroligt dedikerad uppgiften och har alltid funnits till för eleverna, som han är högt uppskattad av. Thomas har dessutom kommit med många förbättringsförslag kopplat till verksamheten och dyker upp på varje pass.

Vill du också inrätta ett stipendium?

Kontakt