Circularis är ett projekt som syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare som önskar ökad resurseffektivitet och hållbarhet i sina produkter och tjänster.

Brist på resurser och avfallsproblem talar för nya ekonomiska modeller som kan ersätta den linjära ekonomi där material tas upp, tillverkas, används och slängs. Cirkulär ekonomi är en ny ekonomisk modell som handlar om återcirkulation av produkter och material genom t.ex. uppgradering, underhåll, reparation, återanvändning, delning, återtillverkning och ombyggnad. Dessa förändringar leder till nya sätt att tillhandahålla och erbjuda produkter och tjänster.

Svenska företag måste lära sig mer om samt designa och implementera cirkulära affärsmodeller som täcker hela produkt- och tjänstlivscykeln. För att dessa affärsmodeller ska vara ekonomiskt attraktiva för tillverkningsföretag samtidigt som resursanvändningen minskas fokuserar vi inom projektet på utveckling av innovativa stöd för svenska tillverkare: att utforma produkter och tjänster som medger ökad resurseffektivitet och hållbarhet.

Samarbetspartners

För att utveckla stödet samarbetar Linköpings universitet med fem partners

  • Chalmers University of Technology
  • Maxiom AB
  • Envac Scandinavia AB
  • Storbildsfabriken i Sverige AB
  • TreCe AB

Resultatet

Stödet består av:

  1. En guide som stödjer val av cirkulära åtgärder baserat på produkternas kostnader för hela livscykeln.
  2. En programvara som stödjer utformning av produkter/tjänster genom beräkning av livscykelkostnad för dem. Den är avsedd för bred industriell användning och valideras i fråga om funktionalitet och effektivitet med tre partnertillverkare.
  3. En guide som medföljer programvaran. 
  4. Tre mer hållbara lösningar som utvecklas och erbjuds till marknaderna individuellt av tillverkande partners.

Finansiering

Projektet finansieras av Vinnova.

 

Ta del av projektresultat här:Guide för mer cirkulära produkter och tjänster baserat på ekonomiska kriterier 

Video om cirkulär ekonomi

Är du intresserad av cirkulär ekonomi?

Nya sätt att tillhandahålla produkter och tjänster behövs. Svenska företag måste lära sig mer om och implementera cirkulära affärsmodeller som täcker hela produktlivscykeln och beaktar hållbarhets- och resursfrågor baserade på ett systemperspektiv.
Circularis är ett projekt som syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare som önskar ökad resurseffektivitet och hållbarhet i sina produkter och tjänster. 

Kontakter

Relaterad forskning