Livscykelkostnad visar vägen mot en cirkulär ekonomi

All form av konsumtion har en miljöpåverkan. Men frågan är om man kan ändra användningen av produkter för att minska deras påverkan på miljön? På detta sätt skulle vi kunna fortsätta att konsumera i en fungerande ekonomi, samtidigt som resursanvändningen minskar och därmed också miljöpåverkan.

Genom funktionsförsäljning kan vi erbjuda produkter som tjänster. I praktiken innebär det att man köper tillgången till truckar, istället för att köpa och äga en faktisk truck eller belysning istället för lampor. Genom funktionsförsäljning behåller producenten ägandet av produkten under dess livscykel medan kunden betalar för att nyttja funktionen. På det sättet motiveras producenten  att återtillverka, reparera, återvinna, återanvända och erbjuda sin produkt till flera kunder. Det innebär att funktionsförsäljning kan bidra till en mer cirkulär ekonomi där livslängden på produkter och material ökas. Trots detta har funktionsförsäljning inte riktigt kommit igång, åtminstone inte med den minskning av resurser som förutspåtts.

Det är här min forskning kommer in. Jag forskar om utveckling av produkter och tjänster som är integrerade och anpassade till funktionsförsäljning. Jag studerar utveckling av affärsmodeller som fångar den cirkulära ekonomins fördelar och vilka som är de främsta utmaningarna, möjligheterna och lösningarna med en övergång till funktionsförsäljning. Min forskning är baserad på analys av livscykelkostnader (Life Cycle Costing, LCC) och hur dessa bidrar till utvecklingen av integrerade produkter och tjänster samt övergången till cirkulära affärsmodeller. LCC är en ekonomisk analys där man sammanställer samtliga kostnader för en produkt eller ett system under hela dess livslängd.

Jag har jobbat inom två projekt, en långsiktig fallstudie med ett multinationellt företag och tre mindre fallstudier med tre medelstora svenska företag. Min forskning under det sista tre åren har visat att livscykeln är av stor vikt och samtidigt innebär en stor förändring för många aktörer som är vana vid att bara ta hänsyn till den del de själva äger. Att göra företag uppmärksamma på den kostnadsbild som LCC ger har visat sig vara av stor vikt för dem som annars inte vågar övergå till funktionssäljning på grund av ovisshet. Även vid utveckling av produkter och tjänster är LCC-analysen viktig, t.ex. vid utvärdering av olika alternativ. Om LCC används tillsammans med kompletterande miljöanalyser kan den stödja utvecklingen av integrerade produkter och tjänster som minskar både miljöpåverkan och kostnaderna. 

Circularis

Publikationer

2021

2020

Forskning

Nyheter

Organisation