Fotografi av Marianna Lena Kambanou

Marianna Lena Kambanou

Biträdande universitetslektor

Jag är i första hand intresserad av att studera innovationer som minskar resursförbrukningen och dessutom är ekonomiskt bärkraftiga för industrin så att de leder till en cirkulär ekonomi..

Presentation

Marianna Kambanous forskning fokuserar på innovationer av produkter, tjänster, biprodukter, affärsmodeller och värdekedjor som leder till resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi. Det yttersta målet är att genom ökad innovation bli mer hållbar.

Mer specifikt ligger fokus på hur man gör innovationerna ekonomiskt lönsamma och samtidigt levererar värde till alla inblandade aktörer så att de blir framgångsrika på marknaden. Marianna Kambanou har specialiserat sig på livscykelkostnader, prissättning och värdefångst för cirkulära lösningar som produkt-tjänstsystem och industriell symbios.

Marianna Kambanou disputerade framgångsrikt den 11 juni 2021.

Hon har ett mycket nära samarbete med näringsliv, stödsystemet, statliga organisationer och användare. Både när de bedriver forskning och vid spridning av forskningsresultat. Sedan hon började att arbeta vid Linköpings universitet 2015 har hon samarbetat med såväl stora multinationella företag som små och medelstora företag, nystartade företag, inkubatorer, affärsutvecklare och Länsstyrelsen Östergötland. Hon söker aktivt projekt och arbetar tillsammans med sina kollegor för att bygga upp cirkulär ekonomikompetens och cirkulära ekosystem inom regionen.

Hon är lika engagerad i att sprida forskning som att genomföra den och har hållit över 30 populärvetenskapliga föredrag, presentationer och workshops för vd-grupper, stödsystem, skolbarn och allmänheten. Därtill har hon författat flera företagsrapporter, skrivit riktlinjer för praktiker och arbetat med populärvetenskapliga videor.

Genom att delta som lärare i fem kurser för både studenter och livslånga studerande, samt regelbundet handleda masteruppsatser, säkerställer Marianna Kambanou att kunskaperna från forskningen också når studenterna.

Från januari 2024 är Marianna Kambanou också studierektor vid avdelningen för miljöteknik och ledning och övervakar undervisningsverksamheten för över 40 anställda och cirka 24 kurser.

Circularis

Videon nedan är ett exempel på spridning av cirkulära affärsmodeller. 

Video

Publikationer

2024

Jeanette Engzell, Marianna Lena Kambanou (2024) Incumbents versus circular start-ups in the workwear industry: Organisational and individual drivers and barriers to a circular economy International Small Business Journal, Vol. 42, s. 551-580 Vidare till DOI
Marianna Lena Kambanou, Johannes Matschewsky, Annelie Carlson (2024) Business models and product designs that prolong the lifetime of construction workwear: Success, failure and environmental impacts Resources, Conservation and Recycling, Vol. 206, Artikel 107602 Vidare till DOI

2023

Marianna Lena Kambanou, Karin Gagnerud, Mattias Lindahl (2023) Consumption patterns of construction workwear and circular strategies to prolong its lifetime PROCEEDINGS 5th Product Lifetimes And The Environment (PLATE) Conference, s. 474-479

2021

Marianna Lena Kambanou, Tomohiko Sakao (2021) A guideline for using LCC when selecting and implementing circular measures 12th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing
Emilia Ingemarsdotter, Marianna Lena Kambanou, Ella Jamsin, Tomohiko Sakao, Ruud Balkenende (2021) Challenges and solutions in condition-based maintenance implementation - A multiple case study Journal of Cleaner Production, Vol. 296, Artikel 126420 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Marianna Lena Kambanou sitter framåtlutad över en blå stolsrygg med armarna i kors.

Hon studerar hur återbruk kan bli guld

Att ta över saker som någon redan har använt, det kan också vara affärer. Det studerar Marianna Lena Kambanou i sin forskning. Hon drivs av en stor oro för framtiden och vill bidra genom att göra oss mer cirkulära.

En figur på en bild.

Fem LiU-projekt på IVA:s 100-lista

Fem forskningsprojekt från Linköpings universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista. Årets lista lyfter fram forskning inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Foto av manlig och kvinnlig forskare.

Cirkulära Östergötland - en webbplats för ett hållbart företagande

Små och medelstora företag behöver mer kunskap för att skapa en cirkulär ekonomi och ett hållbart företagande. Därför finns webbplatsen Cirkulära Östergötland.

En kvinna står framför en grupp människor och pratar.

LiU värd för en öppen föreläsning om hållbar och tvärvetenskaplig forskning

LiU arrangerade en öppen föreläsning med titeln "Pick and Mix Circular Economy and why we love it". Föreläsningen var en del av projektet "Interdisciplinary Networking for a Sustainable and Circular Economy", finansierat av ECIU SMART-ER programmet.

Infografik cirkulär ekonomi.

Kostnadsanalys gör företagen cirkulära

Livscykelkostnadsanalyser är ett kraftfullt verktyg för att få företag att anamma cirkulära affärsmodeller. Men samtidigt finns flera faktorer som bromsar användningen. ”Money talks”, säger forskaren Marianna Lena Kambanou.

Circularis

Circularis är ett projekt som syftar till att utveckla innovativa stöd för svenska tillverkare som önskar ökad resurseffektivitet och hållbarhet i sina produkter och tjänster.

Organisation