En internationell tvärvetenskaplig konferens bestående av dialoger om etik, samarbete och kunskapsproduktion. Hölls 26-28 april, 2022.

Målning av Michelangelos The Creation of Adam. Två färgglada händer möts. Foto Claudio Schwarz

Konferensen fungerar som en plattform där forskare inom akademin och utanför den kan föra dialog om möjligheterna och utmaningarna att samarbeta för kunskapsproduktion.

Konferensen är ett samarbete mellan forskningshubben KOMPASS, Tema kultur och samhälle (Tema Q) och LiU Humanities, vid Linköpings universitet.

Datum: 26-28 april

Plats: Linköpings universitet, Campus Norrköping och via Zoom.

För mer information och inspelningar från konferensen se den engelska versionen av den här sidan. 

Ett samarbete mellan

Kontakt