LiU Humanities - Forum för tvärvetenskaplig forskning och samverkan

LiU Humanities samordnar, utvecklar och synliggör forskning vid Linköpings universitet. Forumet kompletterar ämnen och miljöer inom humaniora och samhällsvetenskap genom att stödja forskning och forskarutbildning på tvärs över institutions- och ämnesgränser. 

LiU Humanities bygger nätverk, utvecklar forskarutbildningskurser, initierar projekt och skapar förutsättningar för innovativ tvärvetenskaplig forskning om kontinuitet och omvandlingar i kultur och samhälle. LiU Humanities verkar för att höja statusen för humanistisk forskning i vid inkluderande mening och vill vara proaktivt delaktig i pågående omvandlingar av forskningslandskapet.

Som ett forum för samverkan och förmedling av humanistisk forskning vill LiU Humanities initiera och främja forskarmöten, utställningsverksamhet, offentliga föreläsningar och debatter, samt stödja utvecklingen av kunskapslaboratorier och redaktionella miljöer i samarbete med offentliga institutioner som museer och bibliotek. 

Genom samarbete med tidskriften Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research driver LiU Humanities frågor om former och förutsättningar för vetenskaplig open access-publicering.

Forskarutbildningskurs "Reimagining the Humanities" 3 + 7 poäng
Visa/dölj innehåll

Kursen ges på engelska

With this course we invite LiU doctoral candidates as well as PhD students from other Swedish, European and international universities to enroll in the intensive four-day mutual reflection on the present and future of the humanities across various departments and disciplines. The detailed course schedule with lecture specific literature will be announced in due time.

Datum:

25-28 februari, 2020

Plats:

Linköpings universitet,  Campus Norrköping

Sista anmälningsdag:

15 januari, 2020

Anmälan skickas till:

Administratör Olga Zabalueva (olga.zabalueva@liu.se) och/eller kursansvarig Madina Tlostanova (madina.tlostanova@liu.se)

Forskning
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll