LiU Humanities - Forum för tvärvetenskaplig forskning och samverkan

LiU Humanities samordnar, utvecklar och synliggör forskning vid Linköpings universitet. Forumet kompletterar ämnen och miljöer inom humaniora och samhällsvetenskap genom att stödja forskning och forskarutbildning på tvärs över institutions- och ämnesgränser. 

LiU Humanities bygger nätverk, utvecklar forskarutbildningskurser, initierar projekt och skapar förutsättningar för innovativ tvärvetenskaplig forskning om kontinuitet och omvandlingar i kultur och samhälle. LiU Humanities verkar för att höja statusen för humanistisk forskning i vid inkluderande mening och vill vara proaktivt delaktig i pågående omvandlingar av forskningslandskapet.

Som ett forum för samverkan och förmedling av humanistisk forskning vill LiU Humanities initiera och främja forskarmöten, utställningsverksamhet, offentliga föreläsningar och debatter, samt stödja utvecklingen av kunskapslaboratorier och redaktionella miljöer i samarbete med offentliga institutioner som museer och bibliotek. 

Genom samarbete med tidskriften Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research driver LiU Humanities frågor om former och förutsättningar för vetenskaplig open access-publicering.

Aktuellt
Visa/dölj innehåll

Webinarium: "The Monument's Fall": Contested Memories, Social Movements and Public Art in Nordics and beyond
Visa/dölj innehåll

Webinariet ges på engelska

Ett gemensamt webinar arrangerat av Tema Q, LiU Humanities och REMESO

Gäster:

La Vaughn Belle, Visuell konstnär
Magnus Rodell, Södertörns högskola
Robert Nilsson Mohammadi, Malmö Högskola, Museum of Movements
Selbi Durdieva, Ulster University

Datum:

2 september, 2020, 13.15-15.00 CET

Plats:

Välkommen att delta via https://liu-se.zoom.us/j/2264832953

För ytterligare information, kontakta olga.zabalueva@liu.se

 

Mer om gästerna

La Vaughn Belle is a multimodal mixed media artist who makes visible the unremembered. Borrowing from elements of architecture, history and archeology Belle creates narratives that challenge colonial hierarchies and invisibility. Belle explores the material culture of coloniality and her work presents countervisualities and narratives. Working in a variety of disciplines her practice includes: painting, installation, photography, writing, video and public interventions. http://www.lavaughnbelle.com

Magnus Rodell is an Associate Professor in the History of Ideas at Södertörn’s University. He is the author of Att gjuta en nation: Statyinvigningar och nationsformering i Sverige vid 1800-talets mitt. He has published several articles on monuments, memory, material culture and place, for example in the anthologies Memory Work and Grenzregione. He has also studied the destruction of cultural heritage in the 21st century. Currently he is working on a project about monuments and cultural memory in Sweden during the Inter War-period.

Robert Nilsson Mohammadi is a historian with a specialization in oral and public history. He is currently sharing his working hours between an employment as associate senior lecturer at Malmö University, and project leader for oral history at the Museum of Movements. Nilsson Mohammadi is part of the committee for an anti-racist memorial in Malmö formed in 2019. This memorial would serve as a space for individual and collective reflections on Malmö’s experience of having been terrorized by a racist serial-killers between 2003 and 2010, while also being held hostage by racist discourses depicting the serial killer’s victims as probable and potential criminals.

Selbi Durdiyeva is a PhD researcher at the Transitional Justice Institute at Ulster University, Northern Ireland. Her PhD research is on examining the role civil society played in transitional justice processes with respect to the Soviet repressions in Russia, after the breakup of the Soviet Union. She holds an LLM in Human Rights and Humanitarian Law from the University of Essex.

Forskning
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll