I projektet ”Effektivare Citylogistik – En nödvändighet för både industri och samhälle” studerades städerna Linköping och Norrköping.
Vi på avdelningen logistik- och kvalitetsutveckling kartlade de problem och möjligheter som finns inom citylogistiken från olika aktörers perspektiv.

Resultatet visade att det finns stora skillnader i de upplevda problembilderna och en anledning till detta anser vi beror på bristande aktörssamverkan och intressekonflikter.

Bristande aktörssamverkan och intressekonflikter

Projektet visade på stora brister av aktörssamverkan och intressekonflikter och ingen aktör tog på sig ansvaret för att driva citylogistiken framåt. Inom detta projekt identifierades även de stora förbättringspotentialer som finns genom ökad samlastning.

Vi har kontinuerligt följt den citylogistiska utvecklingen i båda dessa städer, och Norrköpings kommun är en partner i den forskning som idag sker kring citylogistiska affärsmodeller. Idag arbetar båda städerna med att utveckla samordnad varudistribution, det vill säga, ökad konsolidering av godset till de egna kommunala anläggningarna.  

Projektet finansierades av Energimyndigheten, 2011-2013.

Forskare utanför LiU: Jenny Karlsson och  Jimmy Panni från VTI.

 

 

Projektledare

Relaterad forskning