Genom att läsa funktionsnedsättning och samhälle kan du designa din egen utbildning. Funktionsnedsättning och samhälle är ett tvärvetenskapligt ämne och behandlar frågor om funktionshinder, funktionsnedsättning, avvikelse, normalitet, etc. Endast huvudområde på kandidatnivå.

Examen i handikappvetenskap

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis. Det finns en examen om du väljer att läsa handikappvetenskap som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp

Kurser inom huvudområdet funktionsnedsättning och samhälle

Tre utbildningsnivåer

Behöver du vägledning? Kontakta en studievägledare.

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i handikappvetenskap? Kontakta studievägledaren för ämnet.

Se hela kursutbudet vid LiU