Uppdragskurs

Inom kursen behandlas teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet. I kursen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar deltagarna sina egna värderingar och föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter och hur det i sin tur påverkar förhållningssätt i verksamheten. Kursen omfattar arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling samt vad ett interkulturellt arbetssätt i förskolan innebär.

Kursinformation

Utbildning inom Förskolelyftet

Kurskoder: 960F09 och 960F10 

Studietakt: Kvartsfart 

Omfattning: 7,5hp

Kontakt

Relaterad forskning