Smarta telefoner och annan ny teknik förväntas hjälpa oss att leva smartare. Men är det verkligen smartare för alla? De som bor trängre, i sämre bostäder och har mindre resurser - har också ofta sämre tillgång till och kunskap kring digitala verktyg. Hur blir de en del av de smarta städerna? 

Kvinna sitter med sin smartphone vid en busshållplats. Foto PIKSEL

Bakgrund

I det här projektet, som finansieras under 2022 och 23 av FORMAS, kommer vi att sammanställa kunskap och forskning kring erfarenheter av smarta städer för dem som lever i vad som brukar kallas utanförskapsområden.

I projektet kartlägger vi forskning och andra studier som på olika sätt belyser hur smart teknik nyttjas för att bygga mer hållbara och inkluderande städer. Den forskning som vi identifierar kommer kritiskt att granskas och diskuteras med olika experter för att belysas ur olika perspektiv. Med sådan kunskap kommer vi kunna ge stöd för mer hållbara policyer, främst för svenska kommuner men även för andra.

Projektets syfte

Projektet syftar till att undersöka vad forskningen säger om socialt hållbara smarta städer och bostäder i synnerhet i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar.

Relevans och förväntade effekter

Digitaliseringens spänning, mellan å ena sidan främja delaktighet och social hållbarhet, å andra sidan ökad fragmentisering och exkludering behöver synliggöras även i relation till städer och våra bostäder. Därför vill vi genom detta projekt synliggöra kunskap som kan bidra till smarta städer byggs för alla och att bostäder till överkomliga priser blir socialt hållbara, tillgängliga och trygga.   

 

Medverkande forskare

Organisation