Digitalisering i nya offentligheter – DINO

Ett barn leker med surfplatta

Digitaliseringens möjligheter fogas in i samhällsutvecklingen på många olika sätt. Därför bidrar vi med ny kunskap för att kunna jämföra, diskutera, lära och växa tillsammans för att fortsatt bygga ett hållbart, demokratiskt digitalt samhälle.

Inom samverkansprojektet Digitala kompetenser forskar och samverkar vi för att skapa kunskap om och diskutera hur digitaliseringen påverkar vår demokrati. Vi har ett särskilt intresse av att fokusera vad som händer i lokalsamhällen och i människors vardag. Vi vill ge kunskap om digitaliseringens konsekvenser för samhället.

Vi utgår från forskning inom olika ämnen som ger kunskap till demokratiska och  digitala kompetenser. Projektet finansieras av Carl Bennet AB och har sin hemvist vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.

Digitalisering i ett samhällsperspektiv - bakgrund

Vi utgår från att tekniken och samhället är sammanfogade och utvecklas i samspel. Digitala tekniska lösningar utvecklas ständigt och samhället förändras snabbt. Tekniken blir hela tiden mindre, snabbare, smidigare och enklare. Den underlättar vår vardag när det gäller allt från att hålla kontakt med familj och vänner, till att boka resor och köpa varor från hela världen. Digital teknik bäddas också in i annan teknik och till och med oss själva. Digitala verktyg kan hjälpa oss att sätta på värmen i bilen innan vi ska åka iväg en kall vintermorgon, eller säga till när diabetiker behöver mediciner som krävs för att kroppen ska fungera. Vi lever idag inbäddade i ett digitalt samhälle och blir alltmer digitala själva.

Men är detta enbart av godo? Blir vi bara smartare, snabbare och snyggare med digital teknik? Hur kan samhället styras och utvecklas så att digital teknik kommer att ges oss så goda förutsättningar och möjligheter som möjligt?

Vårt forskningsfokus

Mot den här bakgrunden fokuserar vi särskilt på hur kommuner och offentliga verksamheter förhåller sig till digitaliseringens samhällsomvandlingar. Dels forskar vi kring vissa specifika tema, som digitalisering i skolor, på bibliotek och även för människors strategier för att leva i digitala sammanhang. Dels ger vi stöd för forskningsbaserade dialoger med kommunala tjänstemän och politiker och vägleder in den breda kompetenspool kring digitalisering som finns vid LiU. 

Vi samverkar

Vi arbetar nära med olika organisationer och samhällsaktörer. Vi presenterar och resonerar om digitaliseringens samhällskonsekvenser i möten med bland annat politiker och tjänstemän i kommuner, regioner och landsting samt även statsråd.

En podd om forskning som påverkar dig och din vardag: Lokal makt i en digital värld

Pod

Pågående forskningsprojekt

Avslutade projekt

Videomaterial på temat Digitalisering

Digidelcenter i Motala

Video
Motala bibliotek har med hjälp av projektmedel från Internetstiftelsen i Sverige, Kulturrådet, Motala kommun och Region Östergötland fått möjlighet att starta ett kommunalt DigidelCenter på Motala bibliotek. Syftet med projektet är att öka den digitala delaktigheten hos Motalaborna. I den här filmen får du veta mer om DigidelCenter i Motala.

I demokratins tjänst

Video

En föreläsning av professor i Statsvetenskap Elin Wihlborg.

 


Digitala flöden skapar olika verkligheter

Video
Genom sociala medier har nya sammanhang utvecklats med fantastiska möjligheter för direktdemokrati. Men hur påverkas vi av det okritiska informationsflödet och vem sorterar vad som är sant eller falskt? Nya och väldigt olika bilder av vad som sker i vår omvärld skapas och påhittade halvsanningar bidrar till olika verklighetsuppfattningar. Något som syntes tydligt i det amerikanska presidentvalet. Elin Wihlborg, professor i Statsvetenskap, forskar om digitalisering, demokrati och offentlig förvaltning.

Digitalisering och demokrati

Video
Professor Elin Wihlborg (Linköpings universitet) och professor Timo Aarrevaara (Lapplands universitet) diskuterar sina forskningsrön om sambanden mellan digitalisering och demokrati i Sverige och Finland.

 


Publikationer

Vetenskapliga publikationer finns på forskarens personlig sida. Du kommer dit när du klickar på forskarens bild under rubriken Forskargrupp DINO.

Forskargruppen för DINO

Nyheter om digital kompetens

Relaterat projekt

Organisation