Fotografi av Ahmed Kaharevic

Ahmed Kaharevic

Doktorand

Jag är doktorand i statsvetenskap. Min forskning handlar om hur digitaliseringen förändrar förhållandet mellan människor, politik och samhälle. Mitt avhandlingsarbete handlar om delaktighet och digital inkludering i svenska förorter.

Digitalisering - möjligheter och risker

Digital delaktighet är inte bara en fördel utan även en förutsättning för att kunna delta i samhället och politiken. Det finns höga förhoppningar om vad som kan uppnås med digitalisering, och höga ambitioner inom politiken, men för att kunna använda digitaliseringens möjligheter behöver människor vara digitalt inkluderade.

Digital inkludering i förorten

Vilka erfarenheter av och attityder kring digital delaktighet finns i förorten? Hur ser politisk delaktighet ut i ett digitalt samhälle? Hur används offentliga e-tjänster? Dessa frågor omfamnar mitt forskningsintresse. I olika projekt, tillsammans med kollegor och andra samverkanspartner, undersöks dessa frågor med både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Exempel på projekt:
Inom ramen för ett planeringsprojekt finansierat av Formas ”Ett digitalt hållbart samhälle för alla?” genomfördes en fältstudie i en svensk förort. Bland annat genomfördes en enkät med 92 frågor om digital delaktighet och delaktighet generellt.
Inom ramen för ett samarbete med Statens Medierådet genomförs ett projekt som syftar till att utforska medievanor hos ungdomar i förorten.

SeGRID – Sustainable eGovernment for Resilient and Innovative Democratic public administration

Förutom digital inkludering i förorten arbetar jag även med andra frågor rörande digitalisering i offentlig sektor, bland annat med en skola om hållbar digitalisering. Tillsammans med kollegor organiserar och genomför jag en skola för politiker, tjänstemän, och representanter från civilsamhället från länder i regionerna Baltikum, Västra Balkan och EU:s Östliga partnerskap. Skolan finansieras av Svenska Institutet och heter SeGRID – Sustianable eGovernment for Resilient and Innovative Democratic public administration.

Mer om SeGRID.

Publikationer

Nyheter

Podd

Demokratiresan

Avsnitt 67, programledare: Anders Nordh, SKR

Ahmed Kaharevic berättar om sin forskning om delaktighet och inkludering i förorter, vilka är digitalt utanför och varför. I en undersökning i Skäggetorp i Linköping framkommer att många använder Internet för att hålla kontakt med släktingar utomlands men samtidigt har svårt att förstå och använda offentliga e-tjänster. Lyssna på avsnitt 67.

Forskning

Organisation