Politikens nya former – hållbar förvaltning med ny teknik

Vad får människor att välja ekologiska produkter eller att deklarera på internet? Är det för att medborgarna eller politikerna vill det?

Strävan efter ett mer hållbart samhälle och den ökande användningen av informationsteknik utmanar och förändrar offentlig politik och förvaltning. För att politiska idéer skall förverkligas och förändra samhället används en palett av olika styrmedel. Jag analyserar och forskar om hur sådana styrmedel fungerar, samverkar och tolkas.

En typ av resultat handlar om samspelet mellan stat och kommun, som visar hur svårt det kan vara att lokalt samordna olika politiska ambitioner. Ett annat resultat handlar om att dessa förändringar handlar om hur vardagslivet för medborgarna styrs. Vad får människor att i sin vardag att välja ekologiska produkter eller att deklarera på Internet. Är det för att medborgarna eller politikerna vill det? 

Jag har under lång tid forskat kring lokal utveckling i en av landets minsta kommuner, Ydre. Med etnografiska studier om politik och regional utveckling har vi visat hur ett gott liv skapas med lokala resurser på andra sätt än genom ekonomisk tillväxt. Sådana blandningar av praktiska och teoretiska utmaningar i gränssnitt mellan olika discipliner står i fokus för min forskning. 

Vi har även i tvärvetenskaplig forskning uppmärksammat digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Personalen behöver då nya kunskaper och nya sätt att arbeta, vilket inte alltid är enkelt. För medborgarna ställs nya krav på att kunna använda ny teknik och själv vara mer aktiv, tex för att ansöka om olika former av service. Det kan, om det inte hanteras väl, leda till nya digitala klyftor i samhället. När offentlig information blir mer lättillgänglig ställs samtidigt nya och högre krav på säkerhet, vilket är en ny utmaning för förvaltningen. 

Teoretiskt bygger forskningen på klassiska teorier om makt, intressen och politiska värden som kombineras förståelse om teknik i sociala sammanhang tidsgeografiska perspektiv. Vi jobbar med och utvecklar analytiska begrepp och metoder har utvecklats, som förenar tolkningar av teknik, politik, tid, rum och makt. 

Föreläsning på Lunchklubben

I mars 2017 höll jag i en lunchföreläsning på Lunchklubben i Linköping om hur digitala flöden skapar olika verkligheter. 

CV i korthet

  • Professor, 2012
  • Docent i Statsvetenskap, 2006.
  • Fil.dr. Teknik och socialförändring, Linköpings universitet, 2000.
  • Master Gender and Social Policy, London School of Economics, 1995.

Uppdrag

  • Proprefekt vid IEI
  • Ordförande i IEI:s Forskning och forskarutbildningsråd
  • Ledamot av rektors utbildningsråd vid LiU
  • Redaktionsrådet för Statsvetenskaplig tidskrift

Övriga utmärkelser

Jag har haft ett Marie Curie stipendium inom programmet Vinnmer, under perioden 2011-2015. 

Senaste publikationer

2018

Mariana Gustafsson, Julia Larsson, Elin Wihlborg

‘It is unbelievable how many come to us’: A study on librarians’ perspectives on digital inclusion in Sweden

Konferensbidrag

2017

Elin Wihlborg, Anna Norstedt

New ways and actors when diplomacy goes digital: The e-Diplomacy Campaign “Midwives4All

Ingår i Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences, 2017

Konferensbidrag

Elin Wihlborg, Lisa Hansson, Mattias Örnerheim

Implementering av patientlagstiftning: En lång resa från goda intentioner till nya förhållningssätt i vårdvardagen

Rapport

Forskning