Forskarutbildning i kemi

Forskarutbildningsämnet kemi omfattar fyra ämnesinriktningar: fysikalisk kemi, materialkemi, organisk kemi och proteinvetenskap.

Fysikalisk kemi, bild publicerad i J Phys Chem.

Utbildningen på forskarnivå i kemi skall ge den studerande förmågan att självständigt bedriva forskningsarbete samt ge fördjupade kunskaper och färdigheter inom området. Forskningens tillämpningar är inriktade mot frågeställningar inom biologi, fysik, materialvetenskap och medicin.

Kemi är som vetenskap utpräglat tvärvetenskaplig vilket också avspeglas i kemiforskningen inom ämnesområden.

En betydande utveckling inom forskarutbildningen är fokus mot kemisk biologi. Kemisk biologi möjliggör att utföra kemiska experiment direkt i levande celler. Inom detta fält samverkar flera inriktningar främst proteinvetenskap och organisk kemi med cellbiologisk expertis.

Inom de fysikaliska och materialkemiska forskningsområdena sker en stor och aktiv samverkan med forskningen och forskarutbildningen inom materialvetenskaperna och teoretisk fysik och kemi. 

Dokument

Kontaktpersoner

Relaterat innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet