Forskarutbildning i Miljövetenskap 

Forskningen vid Tema Miljöförändring är problemorienterad och eftersträvar samhällsrelevans. Forskningsmiljön är tvärvetenskaplig och spänner över såväl natur- som samhällsvetenskap och humaniora. Detta präglar även forskarutbildningen. 

De doktorander som antas vid Tema Miljöförändring är ofta skolade inom olika kunskapsområden och traditioner. I forskarutbildningen tränas de i dialog över disciplingränserna och lär sig att placera sitt avhandlingsarbete i ett bredare sammanhang. Kombinationen av fördjupande studier, tvärvetenskaplig dialog och samhällsrelevans skapar en berikande och utmanande spännvidd. Under forskarutbildningen läser doktoranderna fyra gemensamma kurser som tillsammans ger en fördjupad förståelse av miljövetenskapliga begrepp, teorier och metoder. Övriga kurser anpassas efter det individuella avhandlingsarbetet.

Tema Miljöförändrings forskarutbildning riktar sig till både svenska och internationella sökande och arbetsspråket är engelska. Målet är att ge den studerande förmåga att självständigt planlägga och genomföra en kvalificerad forskningsinsats samt att presentera och sprida sina forskningsresultat inom och utanför akademin. Utbildningen på forskarnivå kan antingen leda fram till en licentiatexamen motsvarande 120 högskolepoäng (två års heltidsstudier), eller en doktorsexamen motsvarande 240 högskolepoäng (fyra års heltidsstudier). Många doktorander erbjuds assistenttjänstgöring (t ex. undervisning på grundnivå) parallellt med forskarutbildningen. Assistenttjänsten får omfatta högst 20 % av tiden och studietiden till en doktorsexamen blir då fem år.

Vi erbjuder kurser

Forskarutbildningen vid institutionen och Tema Barn erbjuder ett antal kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

Studieplan
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

.

Kursutbud
Visa/dölj innehåll

Key Concepts in Environmental Science

Kursansvarig: Björn-Ola Linnér
Preliminär period: September.
Språk: engelska.

Methodology in Environmental Science

Kursansvariga: Åsa Danielsson och Mathias Fridahl.
Preliminär period: 16 mars till 20 april.
Språk: engelska.

Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies

7,5 Hp (5+2,5 hp)
Kursansvarig: Madina Tlostanova.
Tema-övergripande kurs.
Period: kursen erbjuds varje år i januari-februari.
Mer information.
Språk: engelska.

Research planning and proposal writing

Kursansvarig: Alex Enrich Prast.
Preliminär period:  21 April till 1 october.
Språk: engelska.

Kontaktpersoner
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Disputationer
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Forskarutbildning vid Linköpings universitet
Visa/dölj innehåll