Forskarutbildningskurser vid Tema

Forskarutbildningen vid Tema speglar den tvär- och mångvetenskapliga forskningsprofil som genomsyrar den forsknings- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid institutionen.

En doktorand som disputerar vid Tema blir doktor i ett av fyra tvärvetenskapliga ämnen - Barn, Genus, Miljövetenskap eller Teknik och social förändring. Huvuddelen av forskarutbildningen genomförs vid respektive avdelning, där doktoranden också har sin huvudhandledare. Gemensamma institutionsövergripande kurser organiseras återkommande. Likaså har doktoranderna ett gemensamt doktorandråd som arena för frågor som rör alla, oavsett vilken avdelning doktoranden tillhör.

Forskarutbildningsstudierektor vid Institutionen är Judith Lind.

Kursutbud  Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningen vid Institutionen för Tema erbjuder följande kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

Sommarkurser 2022

HT 2022

Kommande kurser 2023

Våra fyra ämnen Visa/dölj innehåll

Kontakta oss Visa/dölj innehåll

Lediga tjänster Visa/dölj innehåll

Institutionen för Tema Visa/dölj innehåll