Forskarutbildningskurser vid Tema

Forskarutbildningen vid Tema speglar den tvär- och mångvetenskapliga forskningsprofil som genomsyrar den forsknings- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid institutionen.

En doktorand som disputerar vid Tema blir doktor i ett av fyra tvärvetenskapliga ämnen - Barn, Genus, Miljövetenskap eller Teknik och social förändring. Huvuddelen av forskarutbildningen genomförs vid respektive avdelning, där doktoranden också har sin huvudhandledare. Gemensamma institutionsövergripande kurser organiseras återkommande. Likaså har doktoranderna ett gemensamt doktorandråd som arena för frågor som rör alla, oavsett vilken avdelning doktoranden tillhör.

Forskarutbildningsstudierektor vid Institutionen är Judith Lind.

Kursutbud

Forskarutbildningen vid Institutionen för Tema erbjuder följande kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

HT 2022

Introduction to STS (9 credits)

Course period: First half of fall semester 2022, half-time studies
Language: English
Course content: Link to Syllabus. The course is an introduction to several key theorizations in the international field of Science and Technology Studies (STS). In addition to reading and discussing key texts, the course participants will also be familiarized with the criticism and debate surrounding key theoretical positions of the field. The course centers on STS-perspectives focusing on processes related to scientific knowledge production and technological change. This translates into the dominance of micro- or meso-perspectives in where the interpretations, practices and actions of various involved actors are analyzed and problematized. The course thus emphasizes theoretical perspectives and concepts that can be used to understand “science and technology in the making.”
Teaching and examination forms: The course is designed to provide ample opportunities for reflection and discussion of perspectives, theories and concepts in STS, particularly as they relate to the course participants’ own research interests. The course participants will be constantly challenged to discuss, critically examine and compare various perspectives, approaches and concepts.
The examination consists of the following components

  • Active participation in all course sessions.
  • Submission of a short seminar document (1 paragraph about the literature and a few questions) before each reflection seminar, providing brief reflections on or posing questions for the seminar in question.
  • Submission of a course essay in which one theme related to the theoretical perspectives addressed in the course is discussed.

Course coordinator: Corinna Kruse
Enrolment: To enrol, contact the course coordinator.

 

Introducing postcolonial and decolonial feminisms (10 credits)

Course period: Weeks 37-43, 2022, fulltime studies
Language: English
Course content: The course focuses on the positionality of postcolonial feminisms in relation to postcolonial theories and methodologies and Western feminist trends in order to single out the existing dialogues and differences between these options. The course includes major theoretical and methodological texts in the field, as well as films, video, fiction, art. It is aimed at Tema Genus students as part of their obligatory set of courses to introduce the main strands of research at the unit.
Teaching and examination forms: The course consists of lectures and seminar. It can be offered both online and irl depending on the pandemic situation. The examination consists of the individual written course paper and active participation in seminars through general discussion, presentations.
Course coordinator: Madina Tlostanova
Enrolment: To enrol, contact the course coordinator.

 

Barnforskning: från klassiker till nya kritiska perspektiv 7,5 hp

Period: Vecka 38 – 47, 2022, half-time studies
Språk: Svenska
Innehåll: Länk till kursplan. I den här kursen studerar vi hur barnforskning har bidragit till att utmana förståelser av såväl människa som samhälle. Kursen har ett kronologiskt upplägg där doktoranderna läser klassiska originaltexter och bearbetar dem för att skapa en överblick över barnforskningsfältets framväxt. Kursens övergripande mål är att doktoranderna ska kunna redogöra för olika vetenskapliga traditioner inom barnforskningen utifrån klassiska texter samt resonera kring hur barnforskning bidrar till kritiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora.
Arbetsformer: Kursen är uppdelad i sex block som inleds med en föreläsning och avslutas med ett seminarium där de studerande förväntas ha läst litteraturen och förberett en presentation eller ett reflektionsdokument som ska ligga som underlag för diskussion. Seminarierna, som planeras ske på plats på Tema Barn vid Linköpings universitet om pandemiläget tillåter, är schemalagda till följande datum: 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 26 oktober, 11 november, 25 november. Föreläsningar kommer vara digitalt inspelade, alternativt ges på Zoom eller på plats i samband med seminariedagarna.
Examinationsformer: Kursen examineras löpande genom aktivt deltagande på obligatoriska seminarier till vilka doktoranderna behöver förbereda reflektionsdokument eller andra skriftliga underlag. Den examineras också genom flera korta inlämningsuppgifter.
Kursansvarig: Johanna Sköld och Johanna Sjöberg
Anmälan: För att anmäla dig, kontakta kursansvariga.

 

Infrastructures (6 credits)

Course period: Second half of fall semester 2022, half-time studies
Language: English
Course content: This course will challenge, explore, and think about the (in)visibilities of infrastructure, while also taking up the challenge of building alternative and transforming current infrastructures. We will discuss different ways of conceptualizing infrastructures and how they help us understand contemporary society and issues of social change. We will link technological developments to cultural and historical processes, such as in the role of infrastructure in the construction of nationhood and as harbinger of modernity, and to recent issues in areas such as the research system, health care, energy or climate change.
Teaching and examination forms: Contact the course coordinators for more information
Course coordinators: Harald Rohracher  & Jonas Anshelm
Enrolment: To enrol, contact the course coordinators.

 

Gender and Sustainability: Introducing Feminist Environmental Humanities (7,5 credits)

Course period: November – February (Fall term 2022/Spring term 2023)
Language: English
Course content: Link to Syllabus. The PhD course combines critical and creative perspectives on gender and sustainability from the emerging field of environmental humanities as it overlaps with science, technology, humanities, art and feminist theory-practices. It explores postdisciplinary directions in sustainability from a set of positions in environmental humanities and feminist posthumanities. The course provides an introduction into the conceptual landscape of feminist environmental humanities, and an orientation into its methodological trajectories across the fields of science, technology, art and design. Notions of different scientific traditions in the past and present, and of inter- and transdisciplinary research are presented and framed in ways that are particularly useful for PhD researchers pursuing environmental humanities/postdisciplinary studies and practice-oriented research in art, technology and design. PhD researchers are provided with an understanding of key concepts – and the relationship between research questions, methods, objectives and outcomes – through lectures, literature seminars, workshops and collaborative project work. The course introduces participants to thinking on situated knowledge practices and ethics amidst a plethora of critical methodologies, qualitative and innovative methods, and performative research practices. On completion of the course, PhD researchers will be provided with tools to critically reflect over the epistemological and ethical challenges inherent to their own research practices and doctoral work, but also in relationship to gender, sustainability and to other actors involved in the very social business of scholarship. The course is an open collaboration with the KTH gender network, The Posthumanities Hub, a multi-university research group and platform for feminist posthumanities www.posthumanities.net and Gender Studies (Tema Genus), Linköping University.
Teaching and examination forms: The PhD course will be held online and comprises four modules. Module activities include shorter and longer lectures, panels, reading seminars, group supervision, workshops, field studies (field philosophy and participatory creative work), collaborative project work and presentations to train our creative skills in scientific communication, storytelling, exposé, and, in affirmative listening.
Module 1 Re-inventing nature, re-inventing methodology: 7-8 November, 2022
Module 2 Doing gender and sustainability: Practice-oriented research: 5-6 December, 2022
Module 3 Ethics of care in theory and practice: 16-17 January, 2023
Module 4 Gender & sustainability in new registers: Knowledge communication: 20-21 February, 2023
Course coordinator: Cecilia Åsberg
Enrolment: To be eligible for the course, PhD researchers have completed a masters’ degree or have an equivalent level of education in STS, history of science, technology and environment studies, gender studies, technology, art or design (such as architecture, planning, civil engineering, arts, crafts, and design) or affiliated subjects within the humanities and social sciences. To enrol, contact the course coordinator. Please apply FORMALLY to the PhD course Gender & Sustainability by submitting an APPLICATION to meike.schalk@arch.kth.se
Include the following documents:
• CV (short bio), one page
• Letter of motivation, half a page (why you would benefit from this course in your PhD-work)
• SHORT description of PhD project, one page maximum, with aim and research question, material and practice-oriented/methodological approaches and challenges

 

Feminist Technoscience & Bodies (10 credits (with a parallel 3 credit version run simultaneously))

Period: Weeks 46-50, 2022
Language: English
Course content: Link to Syllabus. This course explores different tools (terms) and lenses (theories) to use when talking about the body. All of them can be thought of as parts of feminist technoscience studies. In the course you will read and engage with work that has left traces in conversations that are happening in in research on feminist technoscience and bodies today.
Teaching and examination forms: The course is designed to be participant-oriented in the sense that it seeks to maximize active interactions as learning activities. It offers many opportunities for discussion with lecturers on-site at The Department of Thematic Studies, Linköping University (provided that the pandemic so allows) and on Zoom with researchers from other universities, and with fellow course participants. The course comprises 8 obligatory seminars. You are expected to prepare for seminars by reading the course literature. During the seminars, course participants will be expected to respond to the texts by drawing parallels and identifying contrasts to other texts you have read and then present for the group something from your field which relates or refutes an idea in the readings. The course is examined by active participation in the seminars.
On-campus course dates
Making the Digital (2-day course, 14-15 November, Norrköping)
Making Knowledge (Tutorial: Thursday, 1 December, 13.15-17.00 Tema G)
Making Bodies (Tutorial: Thursday, 15 December, 13.15-17.00 Tema G)
Course director: Ericka Johnson (Email Ericka for the syllabus.)
Enrolment: To enrol, contact the course coordinator.

 

Researching Differently: Transdisciplinary challenges and postconventional methodologies in feminist inquiry (7,5/10 credits)

Course period: 7-9 December 2022, Online
Language: English
This course is taught as part of InterGender – International Consortium for Interdisciplinary Feminist Research Training.
Course content: Link to Syllabus. In the present condition of planetary environmental disruption, rising global inequalities, technologies intervening in ‘life itself’, differentially distributed human and more-than-human vulnerabilities, as well as social and environmental violence, critical and creative thinking becomes more urgent than ever. Conventional humanities and social science frames, grounded in the traditional idea of the autonomous human subject, distinct disciplines, and a firm boundary between nature and culture, are no longer tenable. Challenges of today require innovative approaches and transdisciplinary skill sets. This InterGender PhD course introduces the students to the cutting-edge methodological developments in contemporary feminist and critical studies, while focusing on some of the most promising postconventional approaches to feminist research.
Teaching and examination forms: 7,5 ECTS credits are given for active participation and a short paper, 2-5 pages (graded pass/fail) for 3 days course.
2. 10 ECTS credits are given for active participation plus an optional essay (graded pass/fail) for 3 days course.
Course coordinator: Edyta Just
Enrolment: To apply for the course, contact the course coordinator. The application deadline is October 2022.
More information about the course, the course schedule, application requirements and the admission process can be found here.

 

Feminist ethics of care – geneaologies and uses from mothering to respons-ability (an adaptable reading course) (2,5 hp)

Course period: Flexible, the course is taught on demand 2022–2023, 50% study pace
Language: English
Course content: Link to Syllabus. Joan Tronto, a feminist philosopher and theorist of democracy, defined an ethic of care as any approach to personal, social, moral, and political life that starts from the reality that all human beings need and receive care and give care to others. The care relationships among humans are part of what mark us as human beings, that we always are interdependent beings. Early on, Joan Tronto and Berenice Fisher defined care widely: "On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair our 'world' so that we can live in it as well as possible.” STS and multispecies feminist scholars took this understanding of care to a both local and planetary level, at once. Donna Haraway, keen to not root politics in identity, purity or mothering, introduced the powerful concept of “respons-ability”. This makes care, care work and caring a reciprocal activity of attuning into also to the nonhumans that co-constitute the world, enabling all kinds of responses to the continuous crisis of living in capitalist ruins in the Anthropocene. María Puig de la Bellacasa’s 2017 book Matters of Care, following Haraway’s trajectory of multispecies care, bring together three dimensions of care – as an affective state, a material-doing and practice, and an ethico-political obligation. Architectural theorist Elke Krasny et al’s edited volume on Radicalizing Care brings together curatorial and creative practices, hacking and design in a multidisciplinary compilation that evidence the versatility of feminist care ethics today. In this course, we read Tronto, Bellacasa, Haraway and selected chapters from Krasny, alongside critiques of feminist ethics of care (as a virtue ethic of individualism and self-control) and two individually selected theoretical texts on the topic that suit the research of the course participants.
Teaching and examination: The joint reading is distributed and individual readings selected before the course start. We then meet for joint zoom reading seminars on two occasions. Course participants are expected to prepare for each joint zoom webinar and to present their own individual reading and take-home message from the joint and from the individually selected readings. The two webinar presentations, one for each seminar, form the basis for examination.
Course coordinator: Cecilia Åsberg
Enrolment: To enrol for the course, contact the course coordinator
More information about the course can be found here.

 

Writing Course: Managing Expectations (3 credits)

Course period: It is not confirmed yet whether this course will be offered during the fall semester 2022, half-time studies
Language: English
Course content: Link to Syllabus. This is a practical writing course that introduces ways of thinking about and constructing a narrative and then focuses on their appliance on the students’ texts. In other words, this course is largely hands-on. It primarily addresses PhD students, but will – if there are places left – also welcome postdocs and junior lecturers.
Teaching and examination forms:
The course work consists of

  • participation in the classroom activities, including giving feedback to others as assigned
  • preparation for classes
  • assigned reading

The course is examined through active participation in the seminars.
Course coordinator: Corinna Kruse
Enrolment: To enrol, contact the course coordinator.

VT 2023

Filosofiska fakultetens karriärplanering för doktorander

 

Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies (5.5 credits)

Course Period: Weeks 2–8, 2023 (first week – 4 hours, subsequent weeks – 2 hours per week)
Language: English
Course content: Link to Syllabus. The course offers a critical introduction to the history, philosophy, sociology and practice of interdisciplinary studies. Interdisciplinarity is considered in historical contexts and in relation to traditional academic disciplines. We discuss how disciplinary norms and epistemic models organize academic research, and to what extent and how are they challenged by interdisciplinary approaches. The course also addresses ontological assumptions upon which different interdisciplinary traditions rest and that they project, and examines interdisciplinarity as a particular type of cognition. We focus on interdisciplinary interpretations of truth and objectivity, address issues of communicative rationality and social studies of science and technology. The course proceeds to compare different kinds and forms of interdisciplinary research, its relational dynamics, and methodological premises. We critically analyse differences in interdisciplinary collaborations between the humanities, social sciences, hard and natural sciences, etc. The course also tackles the relations between interdisciplinarity, transdisciplinarity, postdisciplinarity and antidisciplinarity both within and outside the Western-centric knowledge production paradigm. Finally, we touch upon the research policy milieus for interdisciplinary studies and possible career paths for interdisciplinary researchers.
Examination: The examination consists of one individually written course paper and active participation in seminars through general discussion and presenting the draft of the future course paper at the course conference
Course coordinator: Madina Tlostanova
Enrolment: To enrol for the course, contact the course coordinator.

 

Methods: In the field (7,5 credits)

Period: Weeks 3–12 2023, part-time
Language: English
Course content: Link to Syllabus. The course is an introduction to several key qualitative methods in generating empirical material. The participants will familiarize themselves theoretically with a selection of qualitative methods and will apply them through practical exercises. The course centers on a selection of qualitative empirical methods that are relevant and central both for solid research at the PhD level and for the participants’ future career as scholars that conduct research of their own and assess and review others’ scholarship. The course also addresses research ethics. The course is designed to provide ample opportunities for reflection and discussion of perspectives, theories and methods in qualitative research.
Teaching & examination forms: The course will take place on campus (not on-line), and participants are expected to attend all sessions. In between sessions, participants will perform practical exercises.
Course coordinators: Sofia Morberg Jämterud & Corinna Kruse
Enrolment: The course admits a limited number of PhD students. If you’re interested in enrolling,
please e-mail the course coordinators with a brief description of yourself and your expectations of the course.

 

The Faculty of Arts and Sciences’ Introductory Course in Research Ethics (4.5 credit points)

Course period: Weeks 9–13, 2023
Language: English
Course content: Link to Syllabus. This is an introductory course in research ethics within the social sciences and humanities and it is open to doctoral students, supervisors and researchers at Linköping University. The course covers research ethical problems and concepts, such as autonomy and informed consent, scientific fraud and misconduct and the researcher's responsibility for the consequences of his/her research. Research ethical declarations and Swedish legislation on research ethics are introduced. Field-specific research problems are discussed as well as research ethical problems experienced by the course participants. After completing the course, the student should be able to identify and describe common research ethical problems, suggest solutions to the problems and justify the solutions by means of basic ethical principles. The student should also have proficiency in filling in an application for ethical trial of research. The course will in main be taught at campus Valla with some lectures/seminars taught via Zoom.
Teaching forms: The course consists of lectures and seminars.
Examination forms: Seminar attendance is mandatory. One but only one lecture/seminar can be missed and compensated for by means of a make-up assignment. In addition to active participation in the seminar a short, individual paper to be discussed in a seminar should be prepared. In the paper, the course participant analyses a research ethical problem related to her own research project/field of research.
Course directors: Elin Palm, Center for Applied Ethics and Johanna Nählinder, LiU library
Enrolment: To enrol, contact the course coordinator Monica Wise at the latest: February 17th 2023.

More information

 

Workshop on Research Communication

Time and place:1 March, 13.15-15 in Lethe
Language: English
Content: So much research is being published today that publication in itself is no guarantee to be read. This workshop will focus on what you can do yourself to make your research known. We will discuss the role of social media, ORCID and personal communication and how you can make your own communication strategy to make research dissemination efficient and less time-consuming. The workshop is led by Johanna Nählinder, LiU Library.
Enrolment: To enrol contact Carin Ennergård

 

Environmental science in an interdisciplinary context (2 hp)

Part 2 of "Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies" for PhD students at Environmental Change.
Course period: Weeks 10–13 2023, part-time
Language: English
Course content: Link to Syllabus. This sub-course focuses on deepening perspectives connected to Environmental Science, and focuses on societal relevance within environmental science, environmental science and innovation, participatory methodology and co-creation. The participants also immerse themselves in the course literature with a focus on their own dissertation projects.
Teaching & examination forms: The course includes four physical/digital seminars. The first three course elements require that the participants come well prepared and have read and reflected on the course literature, as well as completed a short interview with senior researchers (sem 1). Before the last seminar, the participants must send in their individual texts, read others' and comment on one of the other participants' texts. The course is examined through active participation in the seminars and with an individual written assignment. 
Course coordinators: Tina Neset
Enrolment: To enrol for the course, contact the course coordinator.

 

Methods: Analysis (7,5 credits)

Course period: Weeks 13–23 2023, part-time
Language: English
Course content: Link to Syllabus. The course is an introduction to several key methods for analyzing empirical material. The participants will familiarize themselves theoretically with a selection of analysis methods and will apply them through practical exercises. The course centers on a selection of analysis methods that are relevant and central both for solid research at the PhD level and for the participants’ future career as scholars that conduct research of their own and assess and and review others’ scholarship. The course also addresses research ethics in analysis. The course is designed to provide ample opportunities for reflection and discussion of perspectives, theories and methods in
qualitative research.
Teaching & examination forms: The course will take place on campus (not on-line), and participants are expected to attend all sessions. In between sessions, participants will perform practical exercises.
Course coordinators: Sofia Morberg Jämterud & Corinna Kruse
Enrolment: The course admits a limited number of PhD students. If you’re interested in enrolling,
please e-mail the course coordinators with a brief description of yourself and your expectations of the course.

 

Reimagining the humanities (3 or 10 credits)

Course period: TBA
Language: English
Course content: The humanities have had a long history in the constitution of western knowledge, from the Renaissance to the shift in the organization of knowledge in the late nineteenth century through its division into the natural and human sciences. The very modifier “sciences” was the beginning of the humanities’ demise that we witness today, including the recent efforts to reanimate them through posthumanism and as posthumanities and through interdisciplinary misalliance with technologies and hard sciences. The central question of this course can then be boiled down to what does it mean to be human today? While claiming the necessity of keeping the humanities element in education and research, the course problematizes the way humanities have been previously understood and implemented, and reflects on possible ways of their rethinking to better answer the challenges of contemporary world such as climate change, mass migration, the post-peace condition we all share, the continuous erasing of memories and cosmologies, etc. No matter how critical we are of the humanities we have to agree that there are certain human issues or even issues of the human as such that require complex relational and critical epistemic attention and cannot be given up to hard sciences and technologies that are easily subsumed by the normalized economic growth and political status quo paradigm. Such are matters of immigration in today’s Europe or Earth exploitation (e.g. extractivism) globally, that are impossible to solve technologically if we stay within the same axiology that created these problems and that does not care about the well-being of human and other lives and the Earth.
Teaching and examination forms: The course consists of lectures and seminars. It can be offered both online and irl depending on the pandemic situation. The examination consists of an individual written course paper and active participation in seminars through general discussion. If the course is taken without the final paper submitted it is 3 ECTS. With the final paper it is 10 ECTS.
Course coordinator: Madina Tlostanova  
Enrolment: To enrol, contact Olga Zabalueva (course administrator)

HT 2023

Forskningsprocess, metodologiska grunder och etiska överväganden i barn- och barndomsforskning (7,5 hp)

Kursperiod: 21 aug – 27 okt 2023
Språk: Svenska. Examinationsuppgifter kan skrivas på svenska eller engelska
Kursinnehåll: Länk till kursplan. Kursen syftar till att ge den forskarstuderande möjlighet att pröva att skriva fram tidigare forskning med utgångspunkt i eget avhandlingsprojekt. Kursen lägger en bred grund för ett vetenskapligt förhållningssätt, vetenskapliga arbetsmetoder och grundläggande steg i forskningsprocessen om barn. Kursen fokuserar på viktiga steg i forskningsprocessen, specifikt med fokus på hur tidigare forskning är grundläggande i formulering av ett forskningsproblem och forskningsfrågor, val av metod (för datainsamling och analys) och i analysarbetet. I kursen diskuteras hur man kritiskt förhåller sig till tidigare forskningsstudier, teoretiska och metodologiska val. Etiska förutsättningar och regelverk för forskning om barn presenteras och diskuteras. Tidigare forskning presenteras i form av en skriftlig redovisning och ligger till grund för kollegial granskning och diskussion kring hur tidigare forskning kan presenteras och hur den kan informera framtida avhandlingsarbetet.
Undervisnings- och examinationsformer: Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier där skriftligt individuellt arbete presenteras och diskuteras.
Kursansvariga: Asta Cekaite & Håkan Löfgren
Anmälan: Kontakta kursansvariga om du vill anmäla dig till kursen.

 

Key Concepts in Environmental Science (10 credits)

Course period: Weeks 36–42, 2023
Language: English
Course content: Link to Syllabus. Having completed the course, the student should be able to:

  • Demonstrate a conceptual understanding of sustainable development.
  • Demonstrate a basic understanding of how sustainable development and related concepts are used within scientific practices and discussions as well as in public debates.
  • Reflect on trends, contestations and interpretations of selected key concepts related to sustainable development in interdisciplinary environmental science.

Being able to apply selected key concepts to the student’s ongoing PhD research project.
Teaching and examination forms: This course is based on individual work and active participation in seminar discussions associated to the theoretical content provided by the course Interdisciplinary Perspectives on Sustainable Development (IPSD). The content of every lecture or seminar should result in a small text with a reflection. More specifically, as a result from each of the 6 activities from the IPSD course, 6 different reports (1 to 3 pages each), containing a reflection connecting the knowledge provided by the specific activity with the PhD aims, methodologies, theories, or perspectives, should be delivered.
At the end of the IPSD course, each PhD student must deliver a final report (suggestion of 5 to 15 pages) connecting the content of the course with the PhD project. Notice that the content of the 7 reports can, but doesn’t need to, be incorporated in the final report.
The Final Project shall include a description of the specific objectives, aim and context of the PhD project.
Course director: Anders Hansson
Enrolment: To enrol, contact the course coordinator or Susanne Eriksson

 

Interdisciplinary perspectives on sustainable development (3 credits)

Period: September – October
Language: English
Course content: Link to Syllabus. The focus of the course is on key concepts and analytical approaches that are central to sustainability analysis within natural science, social science and humanities, as well as public debates on sustainability. The course provides an understanding of how key concepts and analytical approaches have evolved over time, are defined and applied in both scientific and policy contexts. Through the multidisciplinary approach, the course will address both natural and social science and humanities perspectives.
Lectures will provide contexts to key concepts and analytical approaches of importance for understanding and assessing sustainable development in various contexts. The seminars will be used to discuss the students’ readings of the literature and their understanding and assessment of strengths and weaknesses of the concepts and analytical approaches in general and also in relation to their ongoing PhD projects.
Teaching and examination forms: Active participation at seminars, the participants must be able to show that they have read and reflected on the literature.
The participants also write a reflection paper (3-5 pages) with the aim to relate relevant parts of the course to their ongoing PhD projects. The paper is presented and discussed at the examination seminar. The participants have access to 0,5h supervision during the writing process.
Course director: Anders Hansson
Enrolment: To enrol, contact the course coordinator Susanne Eriksson

More information

 

Feminist ethics of care – geneaologies and uses from mothering to respons-ability (an adaptable reading course) (2,5 hp)

Course period: Flexible, the course is taught on demand 2022–2023, 50% study pace
Language: English
Course content: Link to Syllabus. Joan Tronto, a feminist philosopher and theorist of democracy, defined an ethic of care as any approach to personal, social, moral, and political life that starts from the reality that all human beings need and receive care and give care to others. The care relationships among humans are part of what mark us as human beings, that we always are interdependent beings. Early on, Joan Tronto and Berenice Fisher defined care widely: "On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair our 'world' so that we can live in it as well as possible.” STS and multispecies feminist scholars took this understanding of care to a both local and planetary level, at once. Donna Haraway, keen to not root politics in identity, purity or mothering, introduced the powerful concept of “respons-ability”. This makes care, care work and caring a reciprocal activity of attuning into also to the nonhumans that co-constitute the world, enabling all kinds of responses to the continuous crisis of living in capitalist ruins in the Anthropocene. María Puig de la Bellacasa’s 2017 book Matters of Care, following Haraway’s trajectory of multispecies care, bring together three dimensions of care – as an affective state, a material-doing and practice, and an ethico-political obligation. Architectural theorist Elke Krasny et al’s edited volume on Radicalizing Care brings together curatorial and creative practices, hacking and design in a multidisciplinary compilation that evidence the versatility of feminist care ethics today. In this course, we read Tronto, Bellacasa, Haraway and selected chapters from Krasny, alongside critiques of feminist ethics of care (as a virtue ethic of individualism and self-control) and two individually selected theoretical texts on the topic that suit the research of the course participants.
Teaching and examination: The joint reading is distributed and individual readings selected before the course start. We then meet for joint zoom reading seminars on two occasions. Course participants are expected to prepare for each joint zoom webinar and to present their own individual reading and take-home message from the joint and from the individually selected readings. The two webinar presentations, one for each seminar, form the basis for examination.
Course coordinator: Cecilia Åsberg
Enrolment: To enrol for the course, contact the course coordinator
More information about the course can be found here.

 

Engaging with Normativity: Normative Embodiment and Normativity in Medical/Technological Knowledge Practices and Policy-Work (6 credits)

Course period: TBA
Language: English
Course content: The course gives an introduction to approaches that are central for researching normativity within STS, feminist STS, post-phenomenology, critical phenomenology including e.g. feminist phenomenology, and ethics/policy-work. It also engages with questions of how to address and engage with normativity in policy-work, for example on ethically pertinent questions. It presents key theoretical positions on how to conceptualize and analyze embodied normativity and normativity in perception; enacted normativity in different scientific, medical and other technological knowledge
production practices, and normative dimensions of policy-making. The term normativity is understood broadly as including normative dimensions, norms and values, including ethical or political norms and values. Teaching and examination forms: The course participants will be challenged to discuss, critically examine, and compare various perspectives, approaches and concepts. They will read and discuss key texts and be familiarized with the debates on embodied normativity and normativity in perception, enacted normativity in different scientific, medical and other technological knowledge production practices, and normative dimensions of policy-making, from within the fields of STS, feminist STS, post-phenomenology, critical phenomenology including e.g. feminist phenomenology, and ethics/policy-work. They will also be given ample opportunities for reflection and discussion of perspectives, theories and concepts in past research on normativity, and relate this to their own research.
Course coordinator: Kristin Zeiler
Enrolment: To enrol, contact the course coordinator.

Våra fyra ämnen

Kontakta oss

Lediga tjänster

Institutionen för Tema