Forskarutbildningskurser vid Tema

Forskarutbildningen vid Tema speglar den tvär- och mångvetenskapliga forskningsprofil som genomsyrar den forsknings- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid institutionen.

En doktorand som disputerar vid Tema blir doktor i ett av fyra tvärvetenskapliga ämnen - Barn, Genus, Miljövetenskap eller Teknik och social förändring. Huvuddelen av forskarutbildningen genomförs vid respektive avdelning, där doktoranden också har sin huvudhandledare. Gemensamma institutionsövergripande kurser organiseras återkommande. Likaså har doktoranderna ett gemensamt doktorandråd som arena för frågor som rör alla, oavsett vilken avdelning doktoranden tillhör.

Forskarutbildningsstudierektor vid institutionen är Judith Lind.

Kursutbud Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningen vid Institutionen för Tema erbjuder följande kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

Att lyssna på barn: barns deltagande, röster och rättigheter i forskning och politik (7,5 hp)

Period: Ges på halvfart ht 2021, 7 sept – 13 nov (koncentrerad undervisning på plats i Linköping vid några tillfällen under kursens gång)
Språk: Svenska
Kursansvarig: Karin Zetterqvist Nelson
Avdelning: Tema Barn

Barnforskning: från klassiker till nya kritiska perspektiv (7,5 hp)

Period: Ges på halvfart vt 2021, 25 januari – 2 april
Språk: Svenska
Kursansvarig: Johanna Sköld och Johanna Sjöberg
Avdelning: Tema Barn

Innehåll: I den här kursen studerar vi hur barnforskning har bidragit till att utmana förståelser av såväl människa som samhälle. Kursen har ett kronologiskt upplägg där doktoranderna läser klassiska originaltexter och bearbetar dem för att skapa en överblick över barnforskningsfältets framväxt. Kursens övergripande mål är att doktoranderna ska kunna redogöra för olika vetenskapliga traditioner inom barnforskningen utifrån klassiska texter samt resonera kring hur barnforskning bidrar till kritiska perspektiv inom samhällsvetenskap och humaniora.

Barn- och barndomsforskning: Metodologiska grunder och etiska överväganden (7,5 hp)

Period: Ges på halvfart, vt 2022, 5 april – 13 juni
Språk: Svenska
Kursansvarig: Asta Cekaite och Håkan Löfgren
Avdelning: Tema Barn

Innehåll: Kursens övergripande mål är att diskutera centrala begrepp och tankegångar inom kvalitativ metodologi, identifiera metodologins betydelse för forskningsprojekt gällande design, genomförande och utfall (från problemformulering till resultatpresentation) samt att resonera kring betydelsen av reflexivitet och forskningsetik (i forskningen om barn). Kursen innehåller praktiska moment: att planera en forskningsdesign med kvalitativa metoder.

Engaging with Normativity: Normative Embodiment and Normativity in Medical/Technological Knowledge Practices and Policy-Work (6 credits)

Period: October – November, 2021
Language: English
Course coordinator: Kristin Zeiler
Division: Technology and Social Change

More information

Infrastructures as a contested terrain (6 credits)

Period: 17 February – 20 March, 2020
Language: English
Course director: Harald Rohracher and Jonas Anshelm
Division: Technology and Social Change

More information

Interdisciplinary perspectives on sustainable development (3 credits)

Period: September – October, 2021
Language: English
Course director: Anders Hansson
Administration: Susanne Eriksson
Division: Environmental Change

More information

Key Concepts in Environmental Science

Preliminary period: September
Language: English
Course director: Björn-Ola Linnér
Division: Environmental Change

Methodology in Environmental Science

Preliminary period: 16 March – 20 April, 2022
Language: English
Course director: Åsa Danielsson and Mathias Fridahl
Division: Environmental Change

Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies (7,5 credits)

Period: January – February, subsequently every year
Language: English
Course director: Madina Tlostanova
Department: Department of Thematic Studies

More information

Reimagining the humanities (10 credits)

Period: February, subsequently every year or when there is need
Language: English
Course director: Madina Tlostanova
Division: Gender Studies

Research planning and proposal writing

Period: April – October 2022
Language: English
Course director: Alex Enrich Prast
Division: Environmental Change

Writing the PhD - genre, form and evaluation (5 credits)

Period: Week 42 and subsequently when there is need
Language: English
Course director: Ericka Johnson
Division: Gender Studies

Våra fyra ämnenVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Lediga tjänsterVisa/dölj innehåll