Forskarutbildning vid Tema

Forskarutbildningen vid Tema speglar den tvär- och mångvetenskapliga forskningsprofil som genomsyrar den forsknings- och utbildningsverksamhet som bedrivs vid institutionen.

En doktorand som disputerar vid Tema blir doktor i ett av fyra tvärvetenskapliga ämnen - Barn, Genus, Miljövetenskap eller Teknik och social förändring. Huvuddelen av forskarutbildningen genomförs vid respektive avdelning, där doktoranden också har sin huvudhandledare. Gemensamma institutionsövergripande kurser organiseras återkommande. Likaså har doktoranderna ett gemensamt doktorandråd som arena för frågor som rör alla, oavsett vilken avdelning doktoranden tillhör.

Forskarutbildningsstudierektor vid institutionen är Judith Lind.

Våra fyra ämnenVisa/dölj innehåll

Kursutbud 2021 Visa/dölj innehåll

Forskarutbildningen vid Institutionen för Tema erbjuder följande kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är att du är antagen till någon forskarutbildning.

Att lyssna på barn: barns deltagande, röster och rättigheter i forskning och politik (7,5 Hp)

[Listening to Children: Children’s participation, rights, and voices in research and politics]
Kurs vid Tema Barn.
Kursansvarig: Karin Zetterqvist Nelson
Period: Kursen ges på halvfart ht 2020, 10 veckor (7 sept-13 nov), med koncentrerad undervisning på plats i Linköping vid några tillfällen under kursens gång.
Språk: svenska.

Infrastructures as a contested terrain (6 Hp)

Kurs vid Tema Teknik och social förändring.
Kursansvariga: Harald Rohracher and Jonas Anshelm.
Period: kursen erbjuds veckorna 8-12 (17 februari – 20 Mars 2020).
Språk: engelska.
Mer information.

Interdisciplinary perspectives on sustainable development, 3 hp

Institution: Tema
Kursansvarig: Anders Hansson
Administration: Susanne Eriksson
Kurstid: September-October 2021
Deadline för ansökning: 18th June 2021
Flyer

Key Concepts in Environmental Science

Kurs vid Tema Miljöförändring
Kursansvarig: Björn-Ola Linnér
Preliminär period: september
Språk: engelska

 

Methodology in Environmental Science

Kurs vid Tema Miljöförändring.
Kursansvariga: Åsa Danielsson and Mathias Fridahl
Preliminär period: 16 mars till 20 april.
Språk: engelska.

Ontologies, epistemologies and methodologies of interdisciplinary studies (7,5 Hp (5+2,5 hp)

Institutionsövergripande kurs.
Kursansvarig: Madina Tlostanova
Period: kursen erbjuds varje år i januari-februari.
Språk: engelska.
Mer information.

Reimagining the humanities (10 Hp (3+7)

Kurs vid Tema Genus.
Kursansvarig: Madina Tlostanova
Period: kursen erbjuds i februari 2020 och därefter vid behov.
Språk: engelska.

Research planning and proposal writing

Kurs vid Tema Miljöförändring.
Kursansvarig: Alex Enrich Prast
Preliminär period: 21 april till 1 oktober.
Språk: engelska.

Writing the PhD - genre, form and evaluation (5 Hp)

Kurs vid Tema Genus.
Kursansvarig:  Ericka Johnson
Period: Kursen erbjuds vecka 42 och därefter vid behov.
Språk: engelska.

 

DisputationerVisa/dölj innehåll

Lediga tjänsterVisa/dölj innehåll

Kontakta ossVisa/dölj innehåll

Om TemaVisa/dölj innehåll