Kanske sitter ni med en lista på en rad frågor ni vill utreda men inte riktigt har tid att ta itu med? Kanske ska ni starta ett projekt och vill få in förslag på möjliga inriktningar? Eller varför inte låta några studenter göra GIS-analyser?

Foto Knape/iStock

Vid Linköpings universitet finns sedan 2017 ett kandidatprogram i samhällsplanering och sedan 2020 ett masterprogram inom strategisk samhällsplanering. I programmens olika kurser ska studenterna på många olika sätt genomföra projektarbeten och där finns möjligheter att arbeta med aktuella fall i olika kommuner eller andra organisationer.

Vi tar därför gärna in förslag på studentprojekt i formuläret längst ner. Nedan följer några konkreta punkter i programmen som kan vara aktuella.

Kandidatprogrammet

År 1
GIS, dataanalys och verktyg inom samhällsplanering
Projektarbete på två veckor – enklare vektor-analyser

År 2
Samtida teorier och praktik i samhällsplanering
– granskning och analys av plandokument

Projektarbete
Uppsats över fem veckor med empiriinsamling – intervju, dokumentstudier, observationer, mindre enkätstudie

År 3
Fysisk planering, fördjupning
Projekt på fem veckor – utveckla detaljplan

GIS inom samhällsplanering, fördjupning
Granskning av kommuner WebbGIS-plattformar med tillhörande presentation
Projektarbete på två veckor – mer avancerade analyser med inslag av rasterdata

Självständigt arbete i samhällsplanering
Kandidatuppsats på 10 veckor

Masterprogrammet

År 1
Strategisk samhällsplanering
Studier och utvärdering av urban living labs och testbäddar – ca 5 veckor

År 2
Masteruppsats
Uppsats på 20 veckor

Skicka in ditt förslag här!

Utbildningsprogram

Kontakt