Utifrån visionen att Norrköping ska bli världsledande som förebild för hållbar stadsutveckling drev vi forskningsprogrammet Hållbara Norrköping. Programmet fokuserade särskilt på hur de tekniska systemen i samhället kan bidra till en mer hållbar utveckling genom att underlätta för stadens invånare att leva och agera mer hållbart. Viktiga utgångspunkter var de centrala funktionerna att bo, röra sig och arbeta.

I programmet har vi kunnat visa att Norrköpings är en föregångare i flera avseenden och uppvisar en positiv utveckling vad gäller åtgärder och initiativ för en mer hållbar stad. Det finns dock också många utmaningar för att kunna leva upp till visionen som världsledande. I vår syntes av forskningsprogrammet har vi identifierat tio utmaningar som Norrköping står inför om nästa utvecklingssteg ska tas. Bredare och mer fördjupad samverkan mellan olika aktörer framstår som en central utmaning.

10 utmaningar för ett hållbart Norrköping

  1. Stadsplanering börjar inte med ett vitt tomt papper!
  2. Man kan önska sig hållbara energilösningar men vem ska ordna dem?
  3. Utvecklingen av hållbara transportsystem – ingen har helhetsansvar!
  4. Mindre biltrafik ger en mer attraktiv stad men mål och medel för genomförande är otillräckliga!
  5. Händelö är ett föredöme för hållbar industri, men hur ska det befästas och utvecklas?
  6. Se industrin som en möjlighet och inte ett problem i den framtida hållbara staden!
  7. Samverka för integrerad hållbar stadsutveckling
  8. Samverka för integrerad hållbar stadsutveckling – kommunens roll
  9. Samverka för integrerad hållbar stadsutveckling – företagens roll
  10. Samverka för integrerad hållbar stadsutveckling – akademins roll


Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping - Slutrapport Hållbara Norrköping, 2010 -2013.Reportage

Kontaktpersoner

Relaterat Innehåll