I en tid där flygsystemen blir alltmer autonoma och fjärrstyrda växer behovet av att studera hur den mänskliga naturen fungerar i samspel med tekniken. I LiUs Human-Factors laboratorium studeras hur de mänskliga faktorerna påverkar i olika situationer. 

Detta är ett projekt för ett ta fram ett human factors labb för framtida flygsystem. Arbetet baseras på tidigare arbete inom Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP) 6 såväl som verksamhet externt NFFP. Målet är att ta fram och demonstrera ett laboratorium. Resultatet av arbetet möjliggör att  Linköpings universitet och Research Institutes of Sweden RISE SICS East får tillgång till ett human factors labb med potential att stötta och möjliggöra framtida forskning inom området flygsystem.

Det finns två huvudarbetspaket i projektet. Det första är implementationen av ett human factors laboratorium för framtida flygsystem. Det andra är en demonstration och testning av labbet som kommer att äga rum på Linköpings universitet på Institutionen för Datavetenskap och Research Institutes of Swenen RISE SICS East.

Resurser

C3Fire - en övning i lagsamarbete

Filmen visar en simulering av spelet C3Fire där ett team ska släcka ett antal bränder. Scenariot utspelas under 14 minuter men filmen snabbats upp för att tydligare visualisera övningen.  C3Fire är en miljö som stöder utbildning och forskning i lagsamarbete. Miljön används främst inom kommando-, kontroll- och kommunikationsforskning och i utbildning av lagbeslut. C3Fire kan användas för att öva på hantering av flera UAV:er i samband med en brand. 

Robotstyrning genom VR

Här visar vi ett projekt där vi kopplat ett VR-headset till en humanoid robot där användaren har möjlighet att vara roboten. Användaren ser vad roboten ser och roboten följer användarens rörelser. Det är en HTC Vive VR-headset och en Aldebaran Pepper robot som används i filmen.

Gasturbinsimulator

Gasturbinsimulator

I gasturbinsimulator studeras de olika termo- och aerodynamiska fenomen som uppstår i en gasturbin under olika randvillkor. Resultatet av olika förändringar och vad som händer på detaljnivå i jetmotorn kan följas i realtid på skärmarna.  Ändringar av de olika randvillkoren sker genom ett användargränssnitt eller med indata från en flygplanssimulator. Det matlab-baserade programmeringsspråket gör det enkelt att snabbt förstå och modifiera det komplexa styrsystemet. I simulatorn erbjuds också möjligheten att lösa verkliga reglertekniska problem genom en inkopplad och öppet programmeringsbar FADEC (Full Authority Digital Engine Control). 

Robotbaserad flygsimulator

Flygupplevelsen är mer realistisk i denna simulator eftersom pilotens kommandon omvandlas till ingångar för roboten som flyttar cockpiten enligt den aerodynamiska modellen som finns hos ett riktigt flygplan. Inuti cockpiten är piloten försedd med samma utrustning som finns i ett flygplan som exempelvis sidospak, effektnivå, flapsväljare och pedaler. Simulatorn finns i Brasilien och för närvarande består det visuella systemet av en enda bildskärm och ett blackout-skydd som minskar yttre störningar. Piloten kan välja visuella scenarier från ett stort antal alternativ ur flygplanets simulatorbibliotek X-Plane: Flygfält, dag/natt, torr/våt etc. 

MATB-II utvärderar pilotens prestation och kapacitet

The Multi-Attribute Task Battery (MATB-II) är ett program, utvecklat av NASA, som är utformat för att utvärdera flygoperatörens prestation och arbetsbelastningskapacitet. MATB-II tillhandahåller ett jämförelseindex med en uppsättning uppgifter motsvarande de aktiviteter som piloter utför vid flygning. MATB-II ställer krav på simultant utförande av övervakning, dynamisk resurshantering och spårningsuppgifter. Programmet kan även användas för andra syften som att exempelvis att utvärdera generell förmåga att hantera flera uppgifter parallellt.

Forskare

Avdelningar i samverkan

Institutioner