Fotografi av Björn Johansson

Björn Johansson

Professor

Presentation

Publikationer

2023

Jimmy Hammarbäck, Jens Alfredson, Björn Johansson, Jonas Lundberg (2023) My synthetic wingman must understand me: modelling intent for future manned-unmanned teaming Cognition, Technology & Work Vidare till DOI
Björn Johansson, Peter Berggren, Ola Leifler (2023) Understanding the challenge of the energy crisis: Tackling system complexity with megagaming ECCE '23: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2023 Vidare till DOI
Björn Johansson, Jonas Herkevall (2023) Is this a date? - New perspectives on ICT for harmonized inter-organizationalcrisis management Information Systems for Criris Management and Response, s. 67-76
Carl-Oscar Jonson, Jenny Pettersson, Marc Friberg, Anton Björnqvist, Peter Berggren, Björn Johansson, Erik Prytz (2023) Identifying Core Competencies for Medical Command and Control Teams Managing Covid-19 2023 WADEM congress on disaster and emergency medicine, s. s216-s216 Vidare till DOI
Peter Berggren, Tobias Ryrberg, Alva Lindhagen, Björn Johansson (2023) Building capacity - conceptualizing Training of Trainers Proceedings of the 20th conference on Information Systems of Crisis Response And Management, s. 701-710

Forskning

Nyheter

Två manliga forskare vid bord med spel.

Spelforskning om hållbart samhälle

Hur ska vi förstå varandras perspektiv på omställningen till ett hållbart samhälle? Forskare vid LiU utformar metoden megaspel. Människor kan nämligen komma till insikter om svåra frågor genom att i stor grupp spela ett verklighetsnära spel.

Planta i jord med händer runt.

Miljö- och hållbarhetsforskning får 33 miljoner

Sex forskningsprojekt vid Linköpings universitet får dela på totalt 33,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Projekten handlar bland annat om framtidens matproduktion, cirkulär ekonomi och hållbara fotbollsplaner.

energi - vindkraft, solel

24,5 miljoner till energiforskning på LiU

Energimyndigheten anslår 24,5 miljoner kronor till fyra projekt på LiU som ska öka förståelsen för komplexa samband i energisystemet. Stödet ges inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM).

Organisation