Fotografi av Björn Johansson

Björn Johansson

Professor

Jag är professor i Kognitionsvetenskap vid Institutionen för datavetenskap. Min forskning rör framför allt hur människor förstår och interagerar med komplexa system.

Min forskning

Min forskning handlar om hur människor förstår och interagerar med komplexa system. Komplexa system återfinns i en mängd olika sammanhang, exempelvis i industriella system, sjukvård, energisystem, krishantering, klimat, och sociala system. Mycket av min forskning kretsar kring hur simulering och spel kan användas för att synliggöra och förstå komplexa samband. Nedan finns några exempel på projekt jag jobbar med just nu.

Utanför LiU är jag engagerad i nätverket HFES Nordic som riktar sig till nordiska forskare inom Human Factors-området. Jag driver också sessionen ”C2, Command and Control, Studies” på konferensen "Information Systems for Crisis Mangement and Response” tillsammans med Peter Berggren vid LiU.

Projekt

Megaspel och hållbar utveckling

Megaspel är ett format där ett stort antal deltagare tillsammans försöker hantera komplexa problem. Jag leder för närvarande två större nationella projekt tillsammans med Ola Leifler där vi jobbar med megaspelsformatet som ett sätt att hjälpa människor att förstå utmaningar kring hållbarhet och klimat i energisystem och kring polariserade frågor rörande relationen mellan stad och land. Det ena projektet heter "Att vända strömmen", finansierat av Energimyndigheten, och det andra "Att smälta polariseringen", finansierat av Kamprad-stiftelsen. Mer information finns nedan i blocket "Megaspelprojekt" och här

Foto Thor Balkhed

Attityder till drönare

 Med högre nivåer av automation och ökade behov av snabba transporter antas drönare få en allt större betydelse i samhället, exempelvis för transporter av paket eller till och med persontransporter. Tillsammans med Luftfartsverket arbetar vi med ett projekt där vi genom enkätstudier och fokusgrupper vill förstå både allmänhetens och samhälleliga aktörers perspektiv på framtidens drönartrafik kallat "Påverkan av Advanced Air Mobility" (PAAM).

Framtidens flyg

Teknisk utveckling ger möjligheter till alltmer avancerade flygfarkoster. I samverkan med Saab driver vi ett flertal projekt som använder flygsimulatorer för att studera frågor kring gränssnitt i flygfarkoster och samverkan med autonoma flygfarkoster. På IDA har vi byggt upp SkyLab, en forskningsmiljö där vi kan testa olika koncept för framtidens flyg.

Studenter vid flygsimulatorerSkyLab Foto Jonas Järmen

Publikationer

2024

Jimmy Hammarbäck, Björn J. E. Johansson, Jens Alfredson, Jonas Lundberg (2024) Modelling situated intent for human-autonomy teaming: a human-centric approach Theoretical Issues in Ergonomics Science, s. 1-22 Vidare till DOI
Björn J.E. Johansson, Pär Eriksson (2024) A maturity model to guide inter-organisational crisis management and response exercises International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 106, s. 104413-104413, Artikel 104413 Vidare till DOI

2023

Björn Johansson, Peter Berggren, Ola Leifler (2023) Understanding the challenge of the energy crisis: Tackling system complexity with megagaming ECCE '23: Proceedings of the European Conference on Cognitive Ergonomics 2023 Vidare till DOI
Björn Johansson, Jonas Herkevall (2023) Is this a date? - New perspectives on ICT for harmonized inter-organizationalcrisis management Information Systems for Criris Management and Response, s. 67-76
Carl-Oscar Jonson, Jenny Pettersson, Marc Friberg, Anton Björnqvist, Peter Berggren, Björn Johansson, Erik Prytz (2023) Identifying Core Competencies for Medical Command and Control Teams Managing Covid-19 2023 WADEM congress on disaster and emergency medicine, s. s216-s216 Vidare till DOI

Megaspelprojekt 

Att vända strömmen

Projektet "Att vända strömmen" syftar till att med hjälp av så kallade megaspel öka kunskapen om hur energisystemets utformning och framtida omvandling påverkar omgivande samhälle, miljö och klimat.

Nyheter

Två manliga forskare vid bord med spel.

Spelforskning om hållbart samhälle

Hur ska vi förstå varandras perspektiv på omställningen till ett hållbart samhälle? Forskare vid LiU utformar metoden megaspel. Människor kan nämligen komma till insikter om svåra frågor genom att i stor grupp spela ett verklighetsnära spel.

Planta i jord med händer runt.

Miljö- och hållbarhetsforskning får 33 miljoner

Sex forskningsprojekt vid Linköpings universitet får dela på totalt 33,4 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse. Projekten handlar bland annat om framtidens matproduktion, cirkulär ekonomi och hållbara fotbollsplaner.

energi - vindkraft, solel

24,5 miljoner till energiforskning på LiU

Energimyndigheten anslår 24,5 miljoner kronor till fyra projekt på LiU som ska öka förståelsen för komplexa samband i energisystemet. Stödet ges inom ramen för forskningsprogrammet Människa, energisystem och samhälle (MESAM).

Undervisning

Om avdelningen

Kollegor vid HCS

Om institutionen