I det här projektet har vi utvecklat och arbetat med så kallade Ihop-Parnings-Aktiviteter (IPAs) som är aktiviteter med låg tröskel och som syftar till att träna elevers begrepps-, procedur-/metod- och resonemangsförmåga i matematik. Aktiviteterna är tänkta att användas i högstadiets och gymnasiets matematikkurser och aktiviteterna fokuserar på olika matematiska innehåll och lärandemål.  

Vi arbetat med två typer av IPAs: Process-IPAs (PIPAs) och Grupperings-IPAs (GIPAs). De två typerna kan överlappa på olika sätt, men generellt sett handlar en Process-IPA om att koppla ihop två eller flera matematiska objekt eller representationer via en procedur eller process. En Grupperings-IPA å andra sidan handlar mer om ren sortering och gruppering.

För en mer utförlig beskrivning och diskussion av projektet i sin helhet hänvisar vi till den rapport som dokumenterat arbetet i, och resultaten från, projektet.

Ladda ner rapporten

Kopieringsunderlag

Här finns länkat till kopieringsunderlag (pdf) till de IPAs som vi har utvecklat och arbetat med i projektet. Namnet vi har kallat IPAn avspeglar det matematiska innehållet som är i fokus i respektive aktivitet:

Samband och bråk
Uttryck och ekvationer
Exponential- och potensfunktioner
Grundpotenser och räkneregler
Förhållande och proportioner
Procent - förändringsfaktor - bråk
Linjära ekvationer och linjens ekvation
Sannolikhet

Om du vill veta mer eller har frågor så kontakta Jonas Bergman Ärlebäck.

Relaterat innehåll

Kontakt