IPAs - aktivitet med låg tröskel som tränar elevers begrepps-, procedur-/metod- och resonemangsförmåga

I det här projektet har vi utvecklat och arbetat med så kallade Ihop-Parnings-Aktiviteter (IPAs) som är aktiviteter med låg tröskel och som syftar till att träna elevers begrepps-, procedur-/metod- och resonemangsförmåga i matematik. Aktiviteterna är tänkta att användas i högstadiets och gymnasiets matematikkurser och aktiviteterna fokuserar på olika matematiska innehåll och lärandemål.  

Vi arbetat med två typer av IPAs: Process-IPAs (PIPAs) och Grupperings-IPAs (GIPAs). De två typerna kan överlappa på olika sätt, men generellt sett handlar en Process-IPA om att koppla ihop två eller flera matematiska objekt eller representationer via en procedur eller process. En Grupperings-IPA å andra sidan handlar mer om ren sortering och gruppering.

För en mer utförlig beskrivning och diskussion av projektet i sin helhet hänvisar vi till den rapport som dokumenterat arbetet i, och resultaten från, projektet.

Ladda ner rapporten Visa/dölj innehåll

Kopieringsunderlag

Här finns länkat till kopieringsunderlag (pdf) till de IPAs som vi har utvecklat och arbetat med i projektet. Namnet vi har kallat IPAn avspeglar det matematiska innehållet som är i fokus i respektive aktivitet:

Samband och bråk
Uttryck och ekvationer
Exponential- och potensfunktioner
Grundpotenser och räkneregler
Förhållande och proportioner
Procent - förändringsfaktor - bråk
Linjära ekvationer och linjens ekvation
Sannolikhet

Om du vill veta mer eller har frågor så kontakta Jonas Bergman Ärlebäck.

Relaterat innehåll Visa/dölj innehåll

Kontakt Visa/dölj innehåll