Matematikdidaktik i Norrköping och Linköping

Linköpings och Norrköpings kommun samverkar med Linköpings universitet kring utveckling av matematikdidaktisk kunskap. Samverkan ska leda till att projektet producerar kunskap med hög relevans för lärare, en kunskap som ska leda till bättre undervisning och bättre möjligheter till lärande i matematik.

Läs mer om projektet längst ner på sidan.

Rapporter
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Tryckta rapporter

Vill ni ha en rapport i tryckt format så kan det eventuellt gå att ordna. För Norrköpingsrapporter kontakta Marie Ringborg Lindgren (marie.ringborglindgren@norrkoping.se) och för Linköpingsrapporter kontakta  Elisabeth Fridsäll Emilsson  (Elisabeth.Fridsall-Emilsson@linkoping.se).

Relaterade projekt
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Matematikprojektet får beröm i utvärdering

En nyligen färdigställd utvärdering, som gjorts halvvägs in i det femåriga projektet, visar att det råder stor enighet kring värdet av denna investering för framtiden. Projektet bidrar till förbättrade verktyg för lärarna i deras undervisning. Dessutom blir själva forskningen bättre när forskare och lärare arbetar så tätt tillsammans som i detta projekt. Att den sker praktiknära, i lärarnas och elevernas vardag, är också en av flera framgångsfaktorer som utvärderingen belyser. 

Ladda ner utvärderingen, som har gjorts av Ole Björkqvist, professor emeritus, Åbo Akademi i Vasa, Finland. (Kommer snart.)

Matematikprojektet i media

Mer om matematikprojektet

Matematikundervisningen är ett ständigt återkommande diskussionsämne i samhället i allmänhet och i skolvärlden i synnerhet. Diskussionerna rör till exempel vad som kännetecknar bra matematikundervisning, vad som kännetecknar bra matematiklärare eller elevers resultat i matematik.

En viktig faktor för vilka resultat eleverna kan uppnå genom matematikundervisningen är läraren. För att stötta matematiklärare i deras strävan att göra ett bra arbete med sina elever beslutade Linköpings och Norrköpings kommun att tillsammans med Linköpings universitet samverka kring en utveckling av matematikdidaktisk kunskap. Samverkan ska därmed kunna leda till att projektet producerar kunskap med hög relevans för lärare, en kunskap som ska leda till bättre undervisning och bättre möjligheter till lärande i matematik.

För att nå dessa övergripande mål arbetar lärare och forskare tillsammans med frågor som är relevanta för den egna matematikundervisningen. Ett sådant arbetssätt, menar en väletablerad matematikdidaktisk forskare, Mogens Niss, är ett väl fungerande sätt för att utveckla praktiken. Niss tror att det allra bästa sättet att ge den matematikdidaktiska forskningen ökad betydelse i skolan är att involvera lärare tillsammans med forskare i gemensamma projekt. Då kommer lärare att få förståelse för vad forskare gör, vilka frågor som kan besvaras och vilka som inte går att svara på. Det finns många exempel på framgångsrika projekt av den karaktären (Skolverket, 2012 s.2).

För att stärka matematikens ställning finansierar Linköpings och Norrköpings kommuner två forskartjänster inom matematikdidaktik, alltså läran om hur det går till när elever lär sig matte. Kommunerna bidrar tillsammans med tio miljoner kronor och satsningen sker över fem år. En utvärdering gjordes efter två och ett halvt år. Projektet avslutas 2018.

En av forskarna inriktar sig på grundskolans tidigare år, en på grundskolans senare år och gymnasiet. Utöver aktionsinriktad klassrumsforskning och engagemang i lärarutbildningen vid LiU arbetar forskarna med att utveckla samarbetet med skolorna i Norrköping och Linköping. De ägnar ungefär hälften av sin arbetstid åt konkret engagemang i skolans utvecklingsarbete.

Samarbetet med kommunerna kompletterar den satsning LiU redan gör inom matematikdidaktik, som är ett relativt ungt forskningsområde. Forskningsmiljöerna i Linköping och Norrköping har förstärkts på olika sätt under de senaste åren. 

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Kontakt
Visa/dölj innehåll