Under vårterminen 2016 anordnades ett antal träffar utanför ordinarie skoltid för elever i åk 4-9 som anmält intresse av att få arbeta med lite annorlunda och utmanande matematik. Inom ramen för matematikprojektet gick därför Jonas in och tog fram ett antal aktiviteter och uppgifter för detta ändamål.

Material och kopieringsunderlag

Här finns länkar till kopieringsunderlag för de aktiviteter och problem som arbetats med på träffarna inom initiativet "Matematik som utmanar":

Fraktaler

Elevinstruktion
Arbetsblad, prickpapper
Arbetsblad, rutpapper
Prickpapper
Rutpapper

Flexagoner

Flexagoner (åk 4-9)
Tri-tetra-flexagon (kopieringsunderlag)
Tri- & Hexa--Hexa-flexagon (kopieringsunderlag)
Tri-tetra- & Hexa-hexa--flexagon (kopieringsunderlag)
Doca-hexa-flexagon (kopieringsunderlag)

Nim
Blandade problemlösningsuppgifter 1, åk 4 (kopieringsunderlag, kuber)
Blandade problemlösningsuppgifter 1, åk 5-6
Blandade problemlösningsuppgifter 2, åk 5-6
Blandade problemlösningsuppgifter 1, åk 7-9

De blandade problemlösningsuppgifterna är ursprungligen hämtade från Valentina Chapovalovas mattebloggen.com, men har, efter medgivande av författaren, delvis formulerats om. 

Om du vill veta mer eller har frågor så kontakta Jonas Bergman Ärlebäck.

Relaterat innehåll

Kontakt