Det finns en stark korrelation mellan mammans förmåga att tolka och bemöta barnet signaler och utvecklingen av en trygg anknytning mellan mor och barn. 

Händer bildar ett hjärta runt en babys fötterFoto: Jane Khomi

Mammor som har en förmåga att känna av och tolka barnets signaler på ett korrekt sätt har oftare barn som är tryggt anknutna. Medan mammor som är okänsliga för barnets signaler och istället utgår mer från sina egna önskningar och sin egen sinnesstämning, har barn som har en otrygg anknytning. Ett för tidig fött barn har svagare och otydligare signaler än ett barn som är fött i beräknad tid dessutom är det svårare att se barnets signaler när det ligger i en kuvös eller i en värmesäng där barnet ofta ligger omstoppad av filtar för att hålla värmen och känna sig trygg. Kombinationen av föräldrars stress, avsaknad av fysisk närhet till barnet och svårigheten att förstå barnets signaler påverkar interaktionen mellan förälder och barn negativt och därmed barnets redan sårbara emotionella och kognitiva utveckling.

Det övergripande syftet med denna studie är att förbättra den neonatala intensivvården för att främja och förbättra kvaliteten på föräldra-barninteraktionen för att där igenom öka chansen för en god fysisk, kognitiv och socioemotionell utveckling hos för tidigt födda barn. 

Metod: prospektiv randomiserad studie i kombination med bearbetning av kvalitativa data. 

Kontakt

Externa samarbetspartners

Relaterat innehåll