Välkommen till en workshop om kompetensutveckling inom AI, bildbehandling, språkteknologi och tjänstedesign. Linköpings universitet, genom LiU Uppdragsutbildning, står som värd för dagen.

Syftet med workshopen är att föra samman forskare vid Linköpings universitet med företag och kommuner - där vi tillsammans ska identifiera möjliga framtida uppdragsutbildningar. Den är främst till för representanter från kommun och näringsliv som fått särskild inbjudan till dagen. Övriga intresserade är välkomna att delta i mån av plats, dessa kan däremot inte ta del av lunch och fika.

Workshopen finansieras av AI Competence for Sweden.

Om workshopen

  • Tid: klockan 08-17 
  • Plats: Katastrofmedicinskt centrum (KMC), Campus Valla

Under förmiddagen kommer fem forskare från LiU presentera aktuell och pågående forskning inom de olika områdena. Efter lunch berättar ett antal företag om vilka kompetensbehov som finns inom deras respektive verksamheter. Dagen avslutas med en längre diskussion om behovet av kompetensutveckling, där vi identifierar framtida korta uppdragsutbildningar för verksamma inom industri och kommun.

Presenterande företag och organisationer:
SAAB, Sectra, Scania, ABB, Ericsson och Linköpings kommun.

Kostnad

Dagen är kostnadsfri.
Inbjudna deltagare bjuds på förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch. 

Program för dagen

Kontakt