Fotografi av Michael Felsberg

Michael Felsberg

Professor, Avdelningschef

Min forskning täcker ett brett spektrum av ämnen inom artificiella visuella system (AVS): tredimensionell datorseende, beräkningsfotografi, objektdetektion, -följning och -igenkänning, och robotseende och autonoma system.

Utveckling av artificiella visuella system, (AVS), har sina rötter i modelleringen av det mänskliga visuella systemet (MVS); en extremt utmanande uppgift som generationer av forskare har försökt sig på med begränsad framgång.

Synsinnet är en självklarhet för människor och man antar allmänt att cirka 80% av vad vi uppfattar är baserad på visuell uppfattning. Synsinnets mycket intuitiv natur gör det svårt för oss att förstå den myriad av problem som är förknippade med utformningen av AVS, i motsats till sofistikerade analytiska uppgifter som t.ex. att spela schack.


Foto: Kristoffer ÖfjällSåledes blev AVS ett allmänt underskattat vetenskapligt problem, kanske ett av de mest underskattade problemen under de senaste decennierna.

Många AI forskare trodde att de verkliga utmaningarna var symboliska och analytiska problem och visuell perception var bara ett enkelt underproblem, som ska behandlas i ett sommarprojekt, vilket uppenbarligen misslyckades.


Sanningen är att datorer är bättre än människor på att spela schack, men även ett litet barn har bättre generisk visuell uppfattning än något artificiellt system.

Min forskning syftar på att förbättra AVS kompetenser väsentligt, driven av en HVS-inspirerad strategi, eftersom AVS förväntas samexistera med - och därför förutsäga beteendet av - människor.

 

Michael Felsberg: Curriculum vitae

Utvalda publikationer

Omslag för publikation ''
Bertil Grelsson, Michael Felsberg, Folke Isaksson (2016)

Journal of Field Robotics , Vol.33 , s.967-993 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Michael Felsberg, Kristoffer Öfjäll, Reiner Lenz (2015)

Frontiers in Robotics and AI , Vol.2 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Martin Danelljan, Gustav Häger, Fahad Shahbaz Khan, Michael Felsberg (2015)

Proceedings of the International Conference in Computer Vision (ICCV), 2015 , s.4310-4318 Vidare till DOI

Fler publikationer

2024

Johan Edstedt, Georg Bökman, Mårten Wadenbäck, Michael Felsberg (2024) DeDoDe: Detect, Don't Describe - Describe, Don't Detect for Local Feature Matching 2024 International Conference on 3D Vision (3DV) Vidare till DOI

Nyheter

Superdatorn Berzelius fotograferad med vidvinkel.

Svensk AI-forskning får mer muskler

Cancerdiagnostik, datorseende och materialutveckling är bara några forskningsutmaningar som AI kan bidra till att lösa. Superdatorn Berzelius invigdes våren 2021 och redan nu behövs mer kraft för att möta behovet hos svensk AI-forskning.

Skärmdump från svt.se på Michael Felsberg

Viral video anklagas för att vara deepfake

Joe Biden är död och har ersatts av deepfakes. Det var en konspirationsteori som fick sociala medier att gå i spinn efter att Vita Huset publicerat videon. Michael Felsberg, professor vid Avdelningen för datorseende, kommenterade videon i SVT.

Michael Felsberg, professor

Michael Felsberg: "Deep learning skapade en guldrusch"

De senaste årens revolution inom artificiell intelligens handlar till stor del om framsteg inom maskininlärning och då särskilt djupinlärning, berättar Michael Felsberg, Sveriges bästa AI-forskare.

Goutam Bhat

Hans algoritm får datorn att känna igen oss

Goutam Bhat är årets Christer Gilén-stipendiat inom området statistik och maskininlärning. Han får stipendiet för sitt arbete inom området datorseende. ”En av de bästa studenter jag haft inom grundutbildningen”, intygar professor Michael Felsberg.

Båten kränger vilket ger en vågig bild

Bilderna visar var båten är

Bertil Grelsson har i sin doktorsavhandling visat att det är fullt möjligt att navigera både till sjöss och i luften med hjälp av bilder. Förutsatt att det inte är för dimmigt. Metoderna utgör en viktig pusselbit för en säker och robust navigering.

Centauro-roboten

Fyrbent robot en hjälpare i kris

I ett nyligen avslutat Horisont 2020-projekt har forskare och utvecklare från tre europeiska länder tagit fram nya tekniker för en räddningsrobot. Roboten ska kunna agera i farliga miljöer, som exempelvis efter en kärnkraftsolycka.

Michael Felsberg

LiU i topp inom AI

När Vinnova nyligen inventerade forskningsläget inom artificiell intelligens i Sverige hamnade Linköpings universitet på en stark andraplats. En av de främsta AI-miljöerna i Sverige finns inom datorseende vid Linköpings universitet.

Datorn lär sig följa ett ansikte i en rörlig folkmassa

LiU-forskning i datorseende ger tusentals citeringar

När Martin Danelljan disputerar om ett par veckor har han redan publicerat fler än tio vetenskapliga artiklar som totalt har fler än 2000 citeringar. De var tidigt ute med effektiva metoder för objektföljning, högaktuellt inom AI-forskningen.

Wasp, alla samlade

WASP:s forskarskola är igång

47 nyantagna doktorander, från fem universitet och 13 olika företag, deras handledare, industrirepresentanter, WASPs styrelse och programledning samlades till en gemensam startkonferens i Linköping.

Forskning inom WASP

Forskning datorseende

Medarbetare CVL

Om avdelningen

Om institutionen