Elever samarbetar.

Kul att du vill involvera dig i utbildningsprogrammet Flygtransport och Logistik och/eller i något av våra andra program!

 

 

Det finns många sätt att bidra, tex via studentaktiva metoder som:

  • Exjobb
  • Projektarbeten
  • Mindre uppgifter
  • Labbar
  • Spel (game based learning)
  • Praktik/Internship

 

Men även mer indirekta inslag är intressanta och värdefulla, som tex:

  • Gästföreläsningar
  • Studiebesök
  • Observationer/skuggning

 

Kan du erbjuda ett arbetsintegrerat inslag i utbildningen?

Om du vill föreslå ett arbetsintegrerat inslag i utbildningen, använd
gärna en av våra mallar:
exjobbsmall.docx
mall-forslag-naringslivsinslag.docx

Du är såklart också välkommen att kontakta oss för att diskutera ditt
förslag innan du fyller i mallen.

Läs mer om LOGIFLY