Magister- och masterexamen i radiografi

Är du röntgensköterska och har funderat på att läsa vidare i ditt ämnesområde? Då kan du läsa fristående kurser på avancerad nivå i Radiografi!

Kurserna är utformade med tanke på vidareutbildning för den som är röntgensköterska (med nya eller gamla utbildningen), fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller har motsvarande utbildning.

Man kan gå en enstaka fristående kurs eller flera och även efterhand samla ihop avklarade kurser så att man kan ta ut master- eller magisterexamen i radiografi.

 

Sedan 2017 ges dessa kurser i regi av enheten för radiologiska vetenskaper på Medicinska fakulteten, LiU. Kurserna omfattar även uppsatskurser på 30hp respektive 15hp som är en del av master- respektive magisterexamen i Radiografi.

 

Genom att gå kurser i radiografi och andra ämnen, såväl inom LiU som vid andra lärosäten, kan man uppnå kraven för generell masterexamen (eller magisterexamen) i radiografi.

 

Vi erbjuder kurser på 7,5hp på halvfart med mycket stor möjlighet till distansstudier, vilket har varit vårt koncept från första början. Ett ev. pandemiläge påverkar därför inte möjligheterna för oss att arrangera kurser eller för studenterna att fullfölja dem.

Översikt över utbildningenVisa/dölj innehåll

Här ses en översikt över hur kurser som arrangeras på LiU är planerade över tid och hur dessa kan leda fram till en examen. Det finns förstås flera kurser på avancerad nivå även på andra lärosäten som också kan passa in i detta. 

Översikt Generell Master - Radiografi

Ansökan till kursernaVisa/dölj innehåll

För att gå det tilltänkta utbildningspaketet söker du själv kurserna som fristående kurser på antagning.se

Hösten 2021 går kurserna

(Följ länkarna för att se detaljer om respektive kurs!):

Teknik och metodik inom medicinsk bildvetenskap (8FA252)

https://liu.se/studieinfo/kurs/8fa252/ht-2021

Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT (8FA253)

https://liu.se/studieinfo/kurs/8fa253/ht-2021


Sista ansökningsdag till höstkurser är som vanligt 15 april via antagning.se


Våren 2022 går kurserna

Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat (8FA263)

https://liu.se/studieinfo/kurs/8fa263/vt-2022

Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnan (8FA250)

https://liu.se/studieinfo/kurs/8fa250/vt-2022

Andra kurser på avancerad nivå på LiU som kan ingå i master/magister (ej fullständig lista):                                                

  • Implementering inom hälso-och sjukvård (fo-nivå)      7,5hp            8FA285
  • Vet. Metodik 1 (obligatorisk för master/magister)       7,5hp            8FA286
  • Vet. Metodik 2 (rekommenderad för master)              7,5hp            8FA287
  • Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 1   7,5hp            8FA190
  • Pedagogiska processer i hälso- och sjukvården del 2   7,5hp            8FA233

Kurskrav för Master- respektive magisterexamen i radiografiVisa/dölj innehåll

Master (120hp)

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
Avslutade kurser om 120 hp:
Minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet) varav minst 60 hp inom ett av Linköpings universitets huvudområden.
Minst 30 hp på grund- eller avancerad nivå.

Examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet om minst 30 hp

Exempel: 4x7,5hp=30hp radiografikurser på avancerad nivå + 30hp andra kurser på avanc nivå + 30hp på grund/avanc nivå + 30hp examensarbete i radiografi

Magister (60hp)

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
Avslutade kurser om 60 hp
Minst 45 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet)
Minst 15 hp på grund- eller avancerad nivå-

Examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet om minst 15 hp

Exempel: 4x7,5=30hp radiografikurser på avancerad nivå + 15hp andra kurser på grund/avanc nivå + 15hp examensarbete i radiografi

LänkarVisa/dölj innehåll