Är du röntgensköterska och har funderat på att läsa vidare i ditt ämnesområde? Då kan du läsa fristående kurser på avancerad nivå i Radiografi!

Kurserna är utformade med tanke på vidareutbildning för den som är röntgensköterska (med nya eller gamla utbildningen), fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller har motsvarande utbildning. Varje kurs ges på halvfart och omfattar 7,5hp, med stor möjlighet till distansstudier.

Sedan 2017 ges dessa kurser i regi av enheten för radiologiska vetenskaper på Medicinska fakulteten, LiU. Kurserna omfattar även uppsatskurser på 30hp respektive 15hp som är en del av master- respektive magisterexamen i Radiografi.

Genom att gå kurser i radiografi och andra ämnen, såväl inom LiU som vid andra lärosäten, kan man uppnå kraven för generell masterexamen eller magisterexamen i radiografi.

Översikt över utbildningen

Här ses en översikt över hur kurser som arrangeras på LiU är preliminärt planerade över tid och hur dessa kan leda fram till en examen. Det finns förstås flera kurser på avancerad nivå även på andra lärosäten som också kan passa. Observera dock att kursutbudet både på LiU och andra lärosäten varierar mellan läsåren.

Översikt över kursutbud i radiografi

Ansökan till kurserna

För att gå det tilltänkta utbildningspaketet söker du själv kurserna som fristående kurser på antagning.se

Hösten 2023 går kurserna

Teknik och metodik inom medicinsk bildvetenskap (8FA252)
https://studieinfo.liu.se/kurs/8FA252/ht-2023
Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT (8FA253)
https://liu.se/studieinfo/kurs/8FA253/ht-2023


Våren 2024 går kurserna

Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärtat (8FA263)
https://studieinfo.liu.se/kurs/8FA263/vt-2022
Avancerad kurs i magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av hjärnan (8FA250)
https://studieinfo.liu.se/kurs/8FA250/vt-2022

Hösten 2024 går preliminärt kursen

Datortomografi (DT), teknik, fysik och metodik (8FA311)
https://studieinfo.liu.se/kurs/8fa311/ht-2022

Våren 2025 går preliminärt kursen

Magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av bukorgan (8FA312)
https://studieinfo.liu.se/kurs/8FA312/vt-2023


Sista ansökningsdag: se antagning.se 

Kurskrav för Master- respektive magisterexamen i radiografi

Master (120hp)

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
Avslutade kurser om 120 hp:
Minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet) varav minst 60 hp inom ett av Linköpings universitets huvudområden.
Minst 30 hp på grund- eller avancerad nivå.

Kurs i vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin
Examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet om minst 30 hp

Exempel: 4x7,5hp=30hp radiografikurser på avancerad nivå + 30hp andra kurser på avancerad nivå + 30hp på grund/avanc nivå + 30hp examensarbete i radiografi.

Magister (60hp)

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
Avslutade kurser om 60 hp
Minst 45 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet)
Minst 15 hp på grund- eller avancerad nivå-

Kurs i vetenskaplig forskningsmetodik inom medicin
Examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet om minst 15 hp

Exempel: 4x7,5=30hp radiografikurser på avancerad nivå + 15hp andra kurser på grund/avanc nivå + 15hp examensarbete i radiografi.

Länkar