Magister- och masterexamen i radiografi

Är du röntgensköterska och har funderat på att läsa vidare i ditt ämnesområde? Då kan du läsa fristående kurser på avancerad nivå i Radiografi!

Kurserna är utformade med tanke på vidareutbildning för den som är röntgensköterska (med nya eller gamla utbildningen), fysioterapeut, biomedicinsk analytiker eller har motsvarande utbildning.
Man kan gå en enstaka fristående kurs eller flera och även efterhand samla ihop avklarade kurser så att man kan ta ut master- eller magisterexamen i radiografi.
 
Sedan 2017 ges dessa kurser i regi av enheten för radiologiska vetenskaper på Medicinska fakulteten, LiU. Kurserna omfattar även uppsatskurser på 30hp respektive 15hp som är en del av master- respektive magisterexamen i Radiografi.
 
Genom att gå kurser i radiografi och andra ämnen, såväl inom LiU som vid andra lärosäten, kan man uppnå kraven för generell masterexamen eller magisterexamen i radiografi.
 
Vi erbjuder kurser på 7,5hp på halvfart med mycket stor möjlighet till distansstudier, vilket har varit vårt koncept från första början. Ett ev. pandemiläge påverkar därför inte möjligheterna för oss att arrangera kurser eller för studenterna att fullfölja dem.

Översikt över utbildningen

Här ses en översikt över hur kurser som arrangeras på LiU är planerade över tid och hur dessa kan leda fram till en examen. Det finns förstås flera kurser på avancerad nivå även på andra lärosäten som också kan passa in i detta. Observera dock att kursutbudet både på LiU och andra lärosäten varierar mellan läsåren. 

Översikt Generell Master - Radiografi

Ansökan till kurserna

För att gå det tilltänkta utbildningspaketet söker du själv kurserna som fristående kurser på antagning.se

Hösten 2022 går kursen

Datortomografi (DT), teknik, fysik och metodik (8FA311)
https://studieinfo.liu.se/kurs/8fa311/ht-2022
Våren 2023 går preliminärt kursen
Magnetresonanstomografi (MRT), inriktning mot undersökningar av bukorgan (8FA312)

Hösten 2023 går preliminärt kurserna

Teknik och metodik inom medicinsk bildvetenskap (8FA252)
https://liu.se/studieinfo/kurs/8fa252/ht-2021
Fysik och metodik inom magnetresonanstomografi, MRT (8FA253)
https://liu.se/studieinfo/kurs/8fa253/ht-2021


Sista ansökningsdag: se antagning.se 

Kurskrav för Master- respektive magisterexamen i radiografi

Master (120hp)

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
Avslutade kurser om 120 hp:
Minst 90 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet) varav minst 60 hp inom ett av Linköpings universitets huvudområden.
Minst 30 hp på grund- eller avancerad nivå.

Examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet om minst 30 hp

Exempel: 4x7,5hp=30hp radiografikurser på avancerad nivå + 30hp andra kurser på avanc nivå + 30hp på grund/avanc nivå + 30hp examensarbete i radiografi

Magister (60hp)

Avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen
Avslutade kurser om 60 hp
Minst 45 hp på avancerad nivå (inklusive examensarbetet)
Minst 15 hp på grund- eller avancerad nivå-

Examensarbete på avancerad nivå inom huvudområdet om minst 15 hp

Exempel: 4x7,5=30hp radiografikurser på avancerad nivå + 15hp andra kurser på grund/avanc nivå + 15hp examensarbete i radiografi

Länkar