Masterprogrammet i medicinsk vetenskap / Arbetsterapi

A Japanese man in a wheelchair in the Shibuya Ward of Tokyo, Japan.Bild på man i rullstol Foto Rich LeggMasterprogrammet i medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi vänder sig till arbetsterapeuter som vill fördjupa sin kunskap inom arbetsterapi och evidensbaserade arbetssätt inom olika verksamhetsområden, som vill bli specialister i arbetsterapi eller som vill söka till forskarutbildning. På masterprogrammet ges kurser både inom huvudområdet arbetsterapi och kurser inom interprofessionella kunskapsområden där studierna genomförs tillsammans med studenter från folkhälsovetenskap, fysioterapi, logopedi, medicinsk pedagogik och omvårdnad.

Programmet är utformat för tvåårs heltidsstudier men går att anpassa både gällande studietakt och omfattning dvs programmet går att läsa på halvfart och det är också möjligt att ta ut en magisterexamen på motsvarande 60 hp.
 
Inom inriktningen E-hälsa studerar du begreppet e-hälsa med utgångspunkt i dess interdisciplinära natur och tillämpning. Du samläser med studenter från teknisk fakultet och studerar bl. a. människa-teknik- interaktion. Du lär dig utveckla, implementera och utvärdera digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, och du arbetar interdisciplinärt med ett E-hälsoprojekt.

Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens förbereds du för att kunna möta alltmer mångfasetterade behov som kräver samverkan mellan professioner och kunskap kring  kvalitetsutveckling krävs för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar aktivitet och delaktighet.

 

Kontaktpersoner Visa/dölj innehåll