Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med huvudområde fysioterapi vänder sig till dig som är intresserad av professionell och interprofessionell kompetens för att utveckla och leda evidensbaserade och resultatinriktade förbättringsprocesser som motsvarar de krav som ställs på en kunskapsstyrd hälso- och sjukvård. I de ämnesspecifika kurserna i fysioterapi fördjupar du din kunskap om förutsättningarna för och resultatet av hälsofrämjande mänsklig rörelse. Kurserna belyser fysioterapi som prevention och behandling, samt utvärdering av funktionsnedsättningar relaterade till medicinska, neurologiska och muskuloskeletala skador och sjukdomar. Det finns ett antal kurser att välja där du både kan bredda och fördjupa dina kunskaper inom ämnet fysioterapi.
 
Inom inriktningen E-hälsa studerar du begreppet e-hälsa med utgångspunkt i dess interdisciplinära natur och tillämpning. Du samläser med studenter från teknisk fakultet och studerar bl. a. människa-teknik- interaktion. Du lär dig utveckla, implementera och utvärdera digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom, och du arbetar interdisciplinärt med ett E-hälsoprojekt.

Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens förbereds du för att kunna möta alltmer mångfasetterade behov inom hälso- och sjukvården. Samverkan mellan professioner, men också kunskap om kvalitetsutveckling krävs för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar aktivitet och delaktighet.
 
Jag har fått en bättre överblick över hälso- och sjukvården
Hanna Tigerstrand Grevnerts, Primärvård, Rörelse och hälsa inom Regionen Östergötland och Linköpings universitetet

Kontaktpersoner