Masterprogrammet i logopedi är en del av masterprogrammet i arbetsterapi / folkhälsovetenskap / fysioterapi / logopedi / medicinsk pedagogik / omvårdnadsvetenskap 

Masterprogrammet i medicinsk vetenskap med huvudområde logopedi vänder sig till dig med logopedexamen eller som har en kandidatexamen i logopedi och som är intresserad av att bredda och fördjupa dina teoretiska kunskaper inom ämnesområdet. Vi vill erbjuda dig förutsättningar att skaffa en avancerad utbildning och en examen på internationell nivå inom huvudområdet logopedi. Förutom att du ökar din ämneskompetens, kan studier på programmet vara ett sätt att kunna forska inom området för att senare kanske gå vidare till en doktorandutbildning. Genom att gå utbildningen blir du bättre rustad för mer avancerade arbetsuppgifter inom hälso-och sjukvården och forskning inom både offentlig och privat sektor. En masterexamen i logopedi krävs också för att få ansöka om att bli specialistlogoped.

Inom inriktningen E-hälsa studerar du begreppet e-hälsa med utgångspunkt i dess interdisciplinära natur och tillämpning. Du samläser med studenter från teknisk fakultet och studerar bl. a. människa-teknik-interaktion. Innan du arbetar med ett e-hälsoprojekt lär du dig om digitala verktyg för att främja hälsa och förebygga sjukdom samt hur dessa kan utvecklas, implementeras och utvärderas. 

 

Inom inriktningen Hälsa, kvalitet och interprofessionell kompetens studerar du för att kunna möta alltmer mångfasetterade behov som kräver samverkan mellan professioner men också kunskap om kvalitetsutveckling för en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som främjar aktivitet och delaktighet. 

Kontaktpersoner