Projektet ”Animerad kemi – det nya lärandet? Animation och digitala verktyg möter NO-ämnets laborativa tradition i de tidiga årens kemiundervisning” har beviljats medel från Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd.

Kemiundervisning / Chemistry lessonFoto: fstop123Pengarna går till Magnus Hultén (huvudsökande) och Astrid Berg vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudiers (ISV:s) forsknings- och utbildningsmiljö Teknikens och naturvetenskapernas didaktik (TekNaD).

Av totalt 30,5 miljoner kronor som fördelas på olika forskningsprojekt får TekNaD 2,5 miljoner kronor.

I det tvååriga projektet studeras mötet mellan nya uttrycksformer, tekniker och rationaliteter och laborationsbaserade undervisningstraditioner i de tidiga årens NO-­undervisning.

Beviljade forskningsprojekt och projektsammanfattningar

Kontakter

Relaterat innehåll