Ett viktigt led i Mimers arbete är utgivningen av egna skrifter. Mimer ger ut antologier och småskrifter. Syftet med antologierna är att väcka intresse för forskning inom angelägna teman, för att dels inspirera fler forskare att ta sig an området, dels stimulera en fördjupad och breddad diskussion bland folkbildare. Mimers småskrifter är förankrade i forskning men har ett mer renodlat populärvetenskapligt syfte. Dessutom ger Mimer ut skrifter i samband med andra organisationer och tar initiativ till temanummer om folkbildning i vetenskapliga tidskrifter. Utförlig information om antologier och skrifter finns om du klickar på rubrikerna.

Antologier

Rydbeck, Kerstin & Nordvall, Henrik (2015) Perspektiv på folkbildning: Fyra forskares tankar om folkligt bildningsarbete. Mimer och Linköping University Electronic Press: Linköping

Laginder, Ann-Marie, Nordvall, Henrik & Crowther, Jim (red.) (2013). Popular education, power and democracy: Swedish experiences and contributions. Leicester: Niace

Laginder, Ann-Marie & Landström, Inger (red.) (2005). Folkbildning – samtidig eller tidlös? Om innebörder över tid.

Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin (red.) (2001). Folkbildning och genus - det glömda perspektivet.

Öhrström, Eva (red.) (1997). Musiken, folket och bildningen - glimtar ur folkbildningens historia.

Bergstedt, Bosse & Larsson, Staffan (red.) (1995). Om folkbildningens innebörder - nio försök att fånga en företeelse.

Småskrifter

Skrifter utgivna i samverkan med andra organisationer

Larsson, Staffan & Nordvall Henrik (2010). Study Circles in Sweden: An Overview with a Bibliography of International Literature

Albinson, Folke, Norbeck, Johan & Sundén, Rolf (2000). Folkbildning som bistånd. Personliga berättelser och reflektioner. (slutsåld)

Sundqvist, Allan (2003). Folkbildarminnen - en inspirationsskrift för intervjuare och berättare.

Stenøien, Jorun M., Laginder, Ann-Marie, Mørkved, Tone, Rubenson, Kjell, Tøsse, Sigvart (2004). Utfordringer for voksnes læring. Et nordisk perspektiv. Festskrift til Lars Arvidson. 

Tamanummer

Kontakt

Relaterad information

Organisation