Nationella nätverket för samverkan om efterforskning av försvunna och saknade personer (NEFP)

2019 startades ett nationellt nätverk för samverkan om forskning, utveckling och utbildning inom efterforskning av försvunna personer (NEFP). Nätverket drivs av forskare, polisen och frivilligorganisationer. 

Ändamålet är att kunna sprida och utbyta kunskap och erfarenhet inom Efterforskning (EFP) mellan forskning, professionella, frivilliga samt att driva utbildningsfrågor på området. Främst gäller det nationell samverkan men nätverket har också många internationella kontakter med universitet, polisorganisationer och frivilligorganisationer.

Du kan läsa mer om det här på engelska A new research network.

Se filmer från senaste konferensen

Scrolla ner på sidan till "Tidigare aktiviteter" och se filmer från 2022 års konferens.

Kommande aktiviteter Visa/dölj innehåll

Nätverkskonferensen Praktik och Forskning anordnas en gång om året.

Nästa konferens i NEFP sker i Linköping 2023.

Styrgrupp 2023 Visa/dölj innehåll

Följande organisationer finns representerade i styrgruppen för 2023

Ordmärke CARER.

Logotyp Polisen.

 

 

 

Logotyp Högskolan i Borås.
Logotype Södertörns högskola.

 style=


Tidigare aktiviteter Visa/dölj innehåll

Filmer från 2022 års konferens

FM rum 1

 • Per Sundström, expert på forskning och innovation vid Polismyndigheten, håller föredrag om praktikens behov av forskning och forskningens behov av praktiken
 • Jonna Lappalainen, docent vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, håller föredrag om praktisk kunskap och professionellt omdöme
 • Ryan Doyle, superintendent vid polisen i Devon och Cornwall, håller föredrag om evidensbaserat polisarbete kopplat till arbete med eftersök av försvunna personer (på engelska).

EM rum 1

 • När äldre personer med demens försvinner. Mikael Larsson, Polismyndigheten, Polisregion Öst, och Högskolan i Borås
 • Isoldeprojektet. Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås
 • På väg mot en kunskapsbaserad verksamhet inom EFP – Polisens hantering av information och kunskap. Rebecca Stenberg, CARER Linköpings universitet
 • Preliminära resultat av pågående arbete med att skapa en modell för kostnadsberäkningar. Isak Leek student vid Linköpings universitet, Anders Leicht, tidigare ämnesansvarig vid Polismyndighetens kompetensenhet, Rebecca Stenberg, CARER Linköpings universitet

EM rum 2

 • Utveckling och användning av 112-appen. Christina Lindbom, Polismyndigheten
 • Riskbedömning i den nya bedömningsmallen – möjligheter och utmaningar. Marcus Grahn, Polismyndigheten
 • En arbetsmodell för samverkan mellan Polisen och Missing People. Mikael Klein, Missing People

Hela konferensen

Om de tidigare konferenserna

2022

Praktik och Forskning

År 2022 hölls konferensen digitalt. Den blev av trots rådande omständigheter, vid tillfället pågick både pandemi och krig i Ukraina.

Presentationer från 2022 års konferens

 

2021

Efterforskningens olika perspektiv

Nätverket genomförde en digital konferens den 15 april 2021. Där deltog ca 65 deltagare från universitet, Polismyndigheten och organisationer, samt inbjudna gäster från Skottland, Norge och Kanada.

En ny styrgrupp tar vid för kommande år med representation från forskning, Polisen, polisutbildning och frivilliga.

2022 ska konferensen hållas på Södertörns högskola, med en stark förhoppning om att det blir IRL.

Vid mötet beslutades genom omröstning att prioriterade uppgifter för 2022 är

 • en gemensam konferens
 • att anordna workshops och arbetsgrupper kring bestämda teman
 • att hjälpa till att förmedla kontakter och samarbetspartners.

Arbetet med NEFP innebär kunskapsdelning, uppdatering kring pågående forskningsprojekt inom området. Det finns även tankar kring att föra över de allmänna delarna från polisens räddningstjänstkonferens att handhas av NEFP-konferensen, för att ytterligare bredda samverkan inom efterforskningsområdet.

Nyheter Visa/dölj innehåll