Nationella nätverket för samverkan om efterforskning av försvunna och saknade personer (NEFP)

2019 startades ett nationellt nätverk för samverkan om forskning, utveckling och utbildning inom efterforskning av försvunna personer (NEFP). Nätverket drivs av CARER, Södertörns högskola, Högskolan i Borås och Polisen.

Ändamålet är att kunna sprida och utbyta kunskap och erfarenhet inom Efterforskning (EFP) mellan forskning, professionella, frivilliga samt att driva utbildningsfrågor på området. Främst gäller det nationell samverkan men nätverket har också många internationella kontakter med universitet, polisorganisationer och frivilligorganisationer.

Läs mer (in English): A new research network 

Ett samarbete mellan: 

Logotyper samverkansparter NEFP.

Kommande aktivitet

Nästa konferens i NEFP sker på plats i Södertörns högskola 23 mars 2022.

Nätverkskonferens april 2021 - Efterforskningens olika perspektiv

Nätverket har genomfört en digital konferens den 15 april 2021. Cirka 65 deltagare från universitet, Polismyndigheten och organisationer deltog med inbjudna gäster från Skottland, Norge och Kanada. En ny styrgrupp tar vid för kommande år med representation från forskning, Polisen, polisutbildning och frivilliga. En ny konferens på Södertörns högskola hålls om ett år med en stark förhoppning om att det blir IRL. Vid mötet beslutades genom omröstning att prioriterade uppgifter kommande år är en gemensam konferens, att anordna workshops och arbetsgrupper kring bestämda teman och att hjälpa till att förmedla kontakter och samarbetspartners.

Arbetet med NEFP innebär kunskapsdelning, uppdatering kring pågående forskningsprojekt inom området. Det finns även tankar kring att föra över de allmänna delarna från polisens räddningstjänstkonferens att handhas av NEFP-konferensen, för att ytterligare bredda samverkan inom efterforskningsområdet.

 


Läs merVisa/dölj innehåll