2019 startades ett nationellt nätverk för samverkan om forskning, utveckling och utbildning inom efterforskning av försvunna personer (NEFP). Nätverket drivs av forskare, polisen och frivilligorganisationer. 

Ändamålet är att kunna sprida och utbyta kunskap och erfarenhet inom Efterforskning (EFP) mellan forskning, professionella, frivilliga samt att driva utbildningsfrågor på området. Främst gäller det nationell samverkan men nätverket har också många internationella kontakter med universitet, polisorganisationer och frivilligorganisationer.

Du kan läsa mer om det här på engelska A new research network.

Se filmer från senaste konferensen

Scrolla ner på sidan till "Tidigare aktiviteter" och se filmer från 2022 års konferens.

Genomförda seminarier 2023

Webbinarium 19 januari 2023

Robert Koester presenterade sitt arbete om försvunna personer vid ett webbinarium 19 januari 2023. Koester har utvecklat metoder för att systematisera och effektivisera sökande efter försvunna baserat på hur olika kategorier av försvunna beter sig. Det finns presenterat i hans bok Lost Person Behaviour som används flitigt i många SAR-organisationer. Vid webbinariet presentade han vidareutveckling av sitt arbete och fler kategorier. Du kan ta del av dem i presentationen och filmen.

Presentation (pdf)

Webbinarium 2 februari 2023

Sarah Wayland, University of New England, Australien presenterade sitt arbete och forskning om ”Ambiguous loss”, om anhöriga till försvunna personer och deras reaktioner och stöd behov vid ett webinarium 2 februari 2023. Hon presenterade också ett självhjälpsverktyg för reflektion och support till anhöriga ”The Hope Narratives”. Du kan ta del av presentationen i filmen.

Dokumentation från konferenser

Filmer från 2022 års konferens

FM rum 1

 • Per Sundström, expert på forskning och innovation vid Polismyndigheten, håller föredrag om praktikens behov av forskning och forskningens behov av praktiken
 • Jonna Lappalainen, docent vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, håller föredrag om praktisk kunskap och professionellt omdöme
 • Ryan Doyle, superintendent vid polisen i Devon och Cornwall, håller föredrag om evidensbaserat polisarbete kopplat till arbete med eftersök av försvunna personer (på engelska).

EM rum 1

 • När äldre personer med demens försvinner. Mikael Larsson, Polismyndigheten, Polisregion Öst, och Högskolan i Borås
 • Isoldeprojektet. Maria Wolmesjö, Högskolan i Borås
 • På väg mot en kunskapsbaserad verksamhet inom EFP – Polisens hantering av information och kunskap. Rebecca Stenberg, CARER Linköpings universitet
 • Preliminära resultat av pågående arbete med att skapa en modell för kostnadsberäkningar. Isak Leek student vid Linköpings universitet, Anders Leicht, tidigare ämnesansvarig vid Polismyndighetens kompetensenhet, Rebecca Stenberg, CARER Linköpings universitet

EM rum 2

 • Utveckling och användning av 112-appen. Christina Lindbom, Polismyndigheten
 • Riskbedömning i den nya bedömningsmallen – möjligheter och utmaningar. Marcus Grahn, Polismyndigheten
 • En arbetsmodell för samverkan mellan Polisen och Missing People. Mikael Klein, Missing People

Hela konferensen

Om konferenserna

2022

Praktik och Forskning

År 2022 hölls konferensen digitalt. Den blev av trots rådande omständigheter, vid tillfället pågick både pandemi och krig i Ukraina.

Presentationer från 2022 års konferens

 

2021

Efterforskningens olika perspektiv

Nätverket genomförde en digital konferens den 15 april 2021. Där deltog ca 65 deltagare från universitet, Polismyndigheten och organisationer, samt inbjudna gäster från Skottland, Norge och Kanada.

En ny styrgrupp tar vid för kommande år med representation från forskning, Polisen, polisutbildning och frivilliga.

Vid mötet beslutades genom omröstning att prioriterade uppgifter för 2022 är

 • en gemensam konferens
 • att anordna workshops och arbetsgrupper kring bestämda teman
 • att hjälpa till att förmedla kontakter och samarbetspartners.

Arbetet med NEFP innebär kunskapsdelning, uppdatering kring pågående forskningsprojekt inom området. Det finns även tankar kring att föra över de allmänna delarna från polisens räddningstjänstkonferens att handhas av NEFP-konferensen, för att ytterligare bredda samverkan inom efterforskningsområdet.

Läs mer om konferensen i nyhet.

2023
Efterforskning och teknikutveckling

År 2023 hölls konferensen i Katastrofmedicinskt centrum i Linköping den 20 april som ett eget spår i den större konferensen Framtidens skadeplats. Det beslutades av årsmötet att CARER och Polisen driver nätverket framöver med hjälp av intresserade referenspersoner bland forskare, frivilliga och poliser. Ändamålet är att tillhandahålla en samverkansplattform för utveckling av efterforskningsområdet.
 
Konferensen omfattade
Utveckling av räddningstjänstrapporten, Marcus Grahn, Polisen
Utveckling av metoder för pejling av nödsändare i oländig terräng, David Gundlegård, Rebecca Stenberg, Linköpings universitet
Utveckling av elektronisk nos, Donatella Puglisi, Linköpings universitet
AI system för eftersök av försvunna personer, Hans Hedin, Svenska räddningsdrönare/PTS
Avslutningsvis hölls en hearing tillsammans med Missing People om behovet av att försöka förbättra stödet till långtidsförsvunna.
 
Presentationerna går ut till nätverkets medlemmar.
Om du har intresse för en presentation eller frågor om nätverket kan du kontakta Rebecca Stenberg.

Styrgrupp 2023

Följande organisationer finns representerade i styrgruppen för 2023.

Ordmärke CARER.

Logotyp Polisen.

 

 

 

Logotyp Högskolan i Borås.
Logotype Södertörns högskola.

 style=