Fotografi av Karolina Muhrman

Karolina Muhrman

Universitetslektor, Docent

Jag är universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet och undervisar främst på Yrkeslärarprogrammet och Folkhögskollärarprogrmmet. Jag är även organisationsledare för innovationsmiljön Agtech Sweden.

Presentation

Jag är universitetslektor i pedagogik vid Linköpings universitet och undervisar främst på Yrkeslärarprogrammet och Folkhögskollärarprogrammet. Jag har även undervisning på Ämneslärarprogrammet 7-9 och gymnasiet samt handledning av examensarbeten i matematikdidaktik f-3, 4-6, i specialpedagogik och inom internationella mastersprogrammet Adult learning and global change.

Mina forskningsområden

Matematikundervisning på yrkesprogram

Mitt främsta forskningsintresse är inom matematikundervisning på yrkesprogram.

I min avhandling studerade jag relationen mellan matematikundervisning på yrkesprogram och matematikanvändning i arbetslivet med inritning på didaktiska frågor som rör matematikundervisningens organisering, innehåll och hur undervisningen kan relateras till yrkeselevernas blivande yrke. I min fortsatta forskning har jag fördjupat resultaten från avhandlingen genom att studera hur ett ämnesintegrerat arbetssätt där matematiklärare och yrkeslärare samverkar, påverkar elevernas lärande i matematik och yrkesämnen. Nuvarande forskningsprojekt görs tillsammans med Peter Frejd (Matematiska institutionen, LiU).

Skolutveckling

Jag är också intresserad av forskning som handlar om skolutveckling. Under 2017-18 har jag ett uppdrag som utvärderare av 30 skolutvecklingsprojekt i östra Mellansverige inom projektet #jagmed som finansieras av Europeiska socialfonden.

Marknadiseringen av svensk vuxenutbildning – upphandlingseran

I forskningsprojektet studeras marknadisering, med fokus på det upphandlingssystem som initierades under satsningen på Kunskapslyftet (1997-2002) och som sedan har utvecklats inom svensk kommunal vuxenutbildning.

Vi kommer att identifiera vilka konsekvenser ett upphandlingssystem får för hur vuxenutbildning organiseras, men även för lärarnas arbete och de vuxenstuderandes studievägar. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och genomförs 2018-2021. Medarbetare i projektet är Per Andersson, Andreas Fejes, Diana Holmqvist och Karolina Muhrman.

Publikationer

2024

Diana Holmqvist, Per Andersson, Karolina Muhrman (2024) Fast delivery, on demand: how flexibility and individualization policy are enacted in Swedish municipal adult education Nordic Journal of Studies in Educational Policy, Vol. 10, s. 60-72 Vidare till DOI
Per Andersson, Karolina Muhrman (2024) Discourses on quality in Swedish adult education European Journal for Research on the Education and Learning of Adults Vidare till DOI
Karolina Muhrman, Per Andersson (2024) Study and career counsellors: the hub of Swedish adult education Research in Post-Compulsory Education, Vol. 29, s. 1-21 Vidare till DOI
Per Andersson, Karolina Muhrman (2024) Study and career counselling in Swedish adult education British Journal of Guidance and Counselling, Vol. 52, s. 348-360 Vidare till DOI

2023

Daniel Bladh, Diana Holmqvist, Karolina Muhrman (2023) Lärande för hållbarhet i högre utbildning - en didaktisk modell i tre steg

Innovationsmiljön Agtech Sweden

Forskningsprojekt jag är delaktig i

Relaterade nyheter vid Linköpings universitet

Organisationer