Det nordiska nätverket för forskning om uttal och uttalsundervisning i ett andraspråksperspektiv, NNL2P, samlar engagerade forskare och doktorander i de nordiska länderna med ett särskilt intresse för uttal och uttalsundervisning.

Två personer som pratar. Foto Priscilla Du Preez/Unsplash.

Den forskning som bedrivs handlar om forskning i en nordisk kontext där såväl andraspråks-inlärning/-undervisning av de nordiska språken och engelska finns med. Det första mötet mellan forskare i Norden var 2018 och nätverket bildades i samband med en konferens vid Jyväskylä universitet 2019.

Idag är ett 50-tal forskare knutna till nätverket som har för avsikt att träffas en gång per år i något av de nordiska länderna. Den pågående pandemin satte stopp för en nätverksträff 2020, men den 14-15 juni 2021 anordnades en digital sammankomst där Linköpings universitet stod som värd.

Konferens 2021

Till konferensen 2021 var flera internationella föreläsare inbjudna och vi hade nöjet att få lyssna till Alice Henderson, Université Grenoble Alpes, Schweiz, John Levis, Iowa State University, USA, Jacques Koreman, Norwegian University of Science and Technology, Norge och Ocke-Schwen Bohn, Aarhus University, Danmark. 

Läs mer om talarna och de andra medverkande på den engelska versionen av sidan. 

Läs och ladda ned programmet här (PDF)

Relaterad forskning

Kontakt