Här finns information för dig som är reservplacerad på något av programmen vid Malmstens LiU.

Studentköket vid Malmstens Linköpings universitet. Foto Jann Lipka

Att vara reservantagen

Om du inte redan är antagen kan du vara placerad som reserv. Det innebär att det fortfarande finns en chans att komma in. Det är tyvärr svårt att på förhand uppskatta hur stor chansen är och vi har inte någon möjlighet att i förväg svara på hur just du ligger till.

Hur många reserver som erbjuds plats beror på hur många ordinarie antagna som påbörjar utbildningen, men också på vilken reservplats du har. Det beror också på om de som ligger före dig tackar ja eller nej.

Reservantagningen följer fasta urvalsprinciper och ordningen går inte att påverka.

Hur vet jag om jag får en plats?

Reservantagningen startar dagen efter ordinarie upprop. Vi kontaktar de reservplacerade i turordning och erbjuder en plats. Därför är det bra om du är nåbar på telefon när utbildningen startar. Ju snabbare du svarar desto snabbare kan du starta utbildningen.

Om vi inte når dig på telefon kommer vi försöka via e-post eller brev. Du kan underlätta antagningsprocessen genom att se till att dina kontaktuppgifter på antagning.se stämmer.

Om du inte hört något inom två veckor innebär det att du inte fått någon plats.

Malmstens utbildningar