Kandidatprogram i möbelsnickeri, 180 hp

Möbelsnickeri, student

Det  här är utbildningen för dig som vill ägna dig åt kvalificerat möbelhantverk. Här får du de redskap du behöver inom konstruktion och metod i kombination med en mängd stimulerande kurser. Alltid med sikte på din individuella utveckling.

Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram

HT 2019, Helfart, Stockholm

Möbelsnickeri - Malmstens, kandidatprogram

HT 2020, Helfart, Stockholm

Inte öppen för anmälan

Möbelsnickeriutbildningen på Malmstens ger dig kunskap om trä som material, men också om att förvalta och utveckla konstruktioner och tillverk­ningsmetoder. Du läser en kombination av praktiska, teoretiska och konstnärliga kurser där samverkan med design-, tapetserings- och konserveringsprogrammen samt övningar i visuell kommuni­kation och gestaltning ger dig en gedigen grund. På Malmstens är närheten till hantverket en självklarhet. 

Material, konstruktion och metod

Under första året grundlägger du dina kunskaper om material, konstruktioner och metoder. Det hand­lar om att utifrån en given ritning förstå, konstruera och tillverka en fanerad produkt. Du får dessutom formge och utveckla en produkt i massivträ utifrån ett tema samt läser bland annat stilhistoria.

Under det andra året fördjupar du dina kunskaper. Du tillverkar en stol som du först mätt upp. Du arbetar också med digitala verktyg för ritning och modellering. Du får insikt om olika inriktningar inom möbelsnickeri som konsthantverk, produktion och avancerad tillverknings­teknik. I ett samarbetsprojekt med designstudenterna utvecklar du en avancerad möbel.

Under det tredje och sista året väljer du hur du vill arbeta vidare mot ditt mål. Du har en praktikperiod där du får insyn i branschen, i Sverige eller utom­lands, med möjlighet att använda dina kunskaper. Du läser bland annat en kurs där du har möjlighet att göra gesällprov i möbelsnickeri och utbildningen avslutas med ett examensarbete där du väljer en uppgift som du praktiskt och vetenskapligt bearbetar, löser, dokumenterar och presenterar.

Välutrustade verkstäder

Utbildningen har skräddarsydda lokaler och välutrustade verkstäder där varje student har sin egen arbetsplats. Du arbetar i små grupper och din individuella utveckling och inriktning sker i direkt dialog med lärare och handledare. Malmstens har ett brett kontaktnät som du som student har möjlighet att ta del av.

Under utbildningen övar du din förmåga att kommunicera och presentera dina kunskaper. Detta tillsammans med dina djupgående hant­verksmässiga förmågor gör dig väl förberedd för en framtid med egen verksamhet, anställning eller för vidare studier.

De här ämnena läser du
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Som kvalificerad möbelsnickare arbetar du framförallt med tillverkning av unika möbler och specialsnickerier i andras eller egen design. Många utexaminerade studenter startar eget företag.

Tidigare student
Visa/dölj innehåll

Artiklar om utbildningen
Visa/dölj innehåll

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Visa/dölj innehåll