Retorik kan lära dig hur du med hjälp av dina ord, din röst och din kropp kan förmedla dina tankar och känslor så att ditt budskap får största möjliga genomslag. Retoriken lär dig samtidigt att förstå hur den mänskliga kommunikationen fungerar i olika sammanhang. Den skärper din kritiska förmåga att analysera den påverkan som du själv är utsatt för.

Våra retorikkurser är praktiskt inriktade och går ut på att testa olika typer av tal. Du som student får återkoppling av både dina kurskamrater och av läraren. Kurserna vittnar om mycket nöjda studenter som utvecklas både som talare och som individer.

Kurser i retorik

Fristående kurser

Retorik: Att skriva, 7.5 hp

Retorik: Att skriva syftar till att de studerande ska öka sin förmåga att producera och analysera sakprosetexter ur språkligt och innehållsligt perspektiv. Kursen innehåller övningar i skriftlig framställning av texter inom olika genrer.

Retorik: Att skriva, distanskurs, 7.5 hp

Retorik: Att skriva syftar till att de studerande ska öka sin förmåga att producera och analysera sakprosetexter ur språkligt och innehållsligt perspektiv. Kursen innehåller övningar i skriftlig framställnig av texter inom olika genrer.  Kursen f...

Retorik: Att tala, 7.5 hp

Kursen bygger på retorikens grunder och syftar till att öka den studerandes förmåga att analysera och genomföra olika typer av tal. Under kursen genomförs förberedda anföranden inom olika talgenrer.

Presentationsteknik, 4 hp

Kursen riktar sig till den som vill utveckla sina praktiska färdigheter i presentationsteknik. Den innehåller övningar i att framföra ett budskap på bästa sätt med avseende på språk, struktur, kroppsspråk, kontakt, tekniska hjälpmedel med mera. Lä...

Retorik: Att leda och lyssna i yrkeslivet, 7.5 hp

Kursen vänder sig till dig som är student, eller inom din profession, (lärare, informatör, ledare) undervisar, presenterar, informerar, eller helt enkelt talar i olika sammanhang. Kursen innehåller retorik, presentationsteknik samt muntlig och skr...

Den akademiska skrivprocessen, 7.5 hp

Kursen innehåller föreläsningar i studieteknik, källkritik, akademiskt skrivande och förhållningssätt, samt opposition. Kursen innehåller vidare seminarier kring kursens delmoment med praktiska uppgifter och exempel. Den studerande skriver egna te...

Retorik: att övertyga i digitala medier, 7.5 hp

Stort fokus i denna kurs ligger på hur retorikens medel utnyttjas för att övertyga och nå fram med ett budskap i olika digitala kommunikationskanaler. Vi fördjupar oss i och tillämpar grundläggande retorikteori för att analysera moderna digitala m...

Kontakt

Mer om retorik vid LiU