Retorik

Retorik kan lära dig hur du med hjälp av dina ord, din röst och din kropp kan förmedla dina tankar och känslor så att ditt budskap får största möjliga genomslag. Retoriken lär dig samtidigt att förstå hur den mänskliga kommunikationen fungerar i olika sammanhang. Den skärper din kritiska förmåga att analysera den påverkan som du själv är utsatt för.

Våra retorikkurser är praktiskt inriktade och går ut på att testa olika typer av tal. Du som student får återkoppling av både dina kurskamrater och av läraren. Kurserna vittnar om mycket nöjda studenter som utvecklas både som talare och som individer.

Kurser i retorik

Fristående kurser

Kontakt

Mer om retorik vid LiU