13 oktober 2023

En torsdagseftermiddag i oktober möttes återigen ledare från näringsliv och myndigheter samt representanter från Norrköpings kommunen och Linköpings universitet för att diskutera samverkansfrågor. Denna gång låg fokus på frågor kring artificiell intelligens (AI).

Personer runt ett bort tittar på en presentation

Campusråd Martin Rantzer inledde med att prata om vad som händer på universitetet, vilka planer som finns framåt och representanter från kårerna berättade om hur de jobbat för att ge ett bra mottagande av de studenter som kommit nya till hösten. Sophia Jarl, kommunstyrelsens ordförande, pratade om att det händer mycket i kommunen men att man har ett underskott på en halv miljard trots besparingar när man går in i 2024. Det kommer ta många år att komma på banan ekonomiskt.
 
LiU-professor Anders Ynnerman presenterade forskningsprogrammet WASP, den största enskilda forskningssatsningen i Sverige på 6.2 miljarder kr med  600 doktorander som koordineras från Norrköping. Anders pratade om hur vi behöver satsa mer på att synliggöra att både WASP och WISE koordineras från Norrköping. Vidare så gav Anders lite av en grundkurs i AI och visade goda exempel på hur AI kan nyttjas inom olika verksamheter exempelvis inom sjukvård. Han menade också att vi behöver jobba med att motverka den dystopiska bild av artificiell intelligens som ibland ges i media. Anders lyfte även problem såsom 18-månadersregeln som gjort att doktorander utan svenskt medborgarskap behöver lämna landet efter att ha doktorerat och problem med långsamma processer kring uppehållstillstånd.
 Personer runt ett bort tittar på en presentation
Erik Telldén från LiU pratade om sitt arbete inom AI för stadsplanering. Hur man arbetar med att automatiskt materialklassa utifrån flygbilder och hur det finns mycket intresse från andra kommuner för tekniken. Erik pratade även om hur generativ AI kan användas för att förbättra samhällsutvecklingsdialogen genom att visuellt visa hur olika lösningar kan se ut exempelvis vid byggnation av nya rondeller.
  Personer runt ett bort tittar på en presentation
Linnéa Stenliden från LiU pratade om AI i skolan, om hur det är ett teknikskifte som så många andra tidigare. Hon poängterade att AI är så mycket mer än ChatGPT och att det finns både möjligheter och farhågor. Hon gör en poäng av att svenskt lärande har krav på sig att bygga på vetenskap samtidigt som det är väldigt tunt med forskning kring hur AI i undervisningen påverkar lärandet. 
 Personer runt ett bort tittar på en presentation
Johan Lindén från Gaia gav bilden av vad företagen gör inom AI och hur de påverkas. Han gav en bakgrund kring företagets fokusområden inom realtidssystem för inom public-transport-sektorn. Ett exempel som ges är att Östgötatrafiken endast hade 10% felfria turer 2017 när det gäller utrop och positionering (systemet man hade då byggde inte på gps). Johan gav också exempel på hur innehåll kan genereras med chatGPT och förklarade att vad som går att göra ständigt utvecklas och med vilken hastighet.

Kontaktpersoner vid LiU

Mer om samverkansförsamlingen

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.