13 oktober 2023

En torsdagseftermiddag i oktober möttes återigen ledare från näringsliv och myndigheter samt representanter från Norrköpings kommunen och Linköpings universitet för att diskutera samverkansfrågor. Denna gång låg fokus på frågor kring artificiell intelligens (AI).

Personer runt ett bort tittar på en presentation
Campusråd Martin Rantzer inledde med att prata om vad som händer på universitetet, vilka planer som finns framåt och representanter från kårerna berättade om hur de jobbat för att ge ett bra mottagande av de studenter som kommit nya till hösten. Sophia Jarl, kommunstyrelsens ordförande, pratade om att det händer mycket i kommunen men att man har ett underskott på en halv miljard trots besparingar när man går in i 2024. Det kommer ta många år att komma på banan ekonomiskt.
 
LiU-professor Anders Ynnerman presenterade forskningsprogrammet WASP, den största enskilda forskningssatsningen i Sverige på 6.2 miljarder kr med  600 doktorander som koordineras från Norrköping. Anders pratade om hur vi behöver satsa mer på att synliggöra att både WASP och WISE koordineras från Norrköping. Vidare så gav Anders lite av en grundkurs i AI och visade goda exempel på hur AI kan nyttjas inom olika verksamheter exempelvis inom sjukvård. Han menade också att vi behöver jobba med att motverka den dystopiska bild av artificiell intelligens som ibland ges i media. Anders lyfte även problem såsom 18-månadersregeln som gjort att doktorander utan svenskt medborgarskap behöver lämna landet efter att ha doktorerat och problem med långsamma processer kring uppehållstillstånd.
 Personer runt ett bort tittar på en presentation
Erik Telldén från LiU pratade om sitt arbete inom AI för stadsplanering. Hur man arbetar med att automatiskt materialklassa utifrån flygbilder och hur det finns mycket intresse från andra kommuner för tekniken. Erik pratade även om hur generativ AI kan användas för att förbättra samhällsutvecklingsdialogen genom att visuellt visa hur olika lösningar kan se ut exempelvis vid byggnation av nya rondeller.
  Personer runt ett bort tittar på en presentation
Linnéa Stenliden från LiU pratade om AI i skolan, om hur det är ett teknikskifte som så många andra tidigare. Hon poängterade att AI är så mycket mer än ChatGPT och att det finns både möjligheter och farhågor. Hon gör en poäng av att svenskt lärande har krav på sig att bygga på vetenskap samtidigt som det är väldigt tunt med forskning kring hur AI i undervisningen påverkar lärandet. 
 Personer runt ett bort tittar på en presentation
Johan Lindén från Gaia gav bilden av vad företagen gör inom AI och hur de påverkas. Han gav en bakgrund kring företagets fokusområden inom realtidssystem för inom public-transport-sektorn. Ett exempel som ges är att Östgötatrafiken endast hade 10% felfria turer 2017 när det gäller utrop och positionering (systemet man hade då byggde inte på gps). Johan gav också exempel på hur innehåll kan genereras med chatGPT och förklarade att vad som går att göra ständigt utvecklas och med vilken hastighet.

Kontaktpersoner vid LiU

Mer om samverkansförsamlingen

Senaste nytt från LiU

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.