Länge var det förknippat med skam att föda barn utom äktenskapet. Det var också svårt för ensamstående mammor att samtidigt försörja och ta hand om sina små barn. Det här projektet har undersökt om stigmatisering av ogifta mammor gav upphov till affärsverksamheter kring utomäktenskapliga barn under perioden 1870-1950. 

 Två verksamheter beskylldes för att profitera på skammens kring utomäktenskaplighet har undersökts.

Änglamakeri

Änglamakeri, det vill säga bruket att mot betalning ”göra änglar” av späda fosterbarn genom att vanvårda dem till döds upprörde socialt engagerade debattörer under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. De menade att änglamakerskornas verksamhet framförallt drabbade utomäktenskapliga barn. Fall av änglamakeri som ledde till åtal slogs upp stort i tidningarna, men trots allt var antalet kända fall ganska få. Änglamakerskorna fick klä skott för samhällets skuld gentemot de mest utsatta: de utom äktenskapet födda barnen.

Privata förlossningshem

På 1920-och 30-talen försköts uppmärksamheten från änglamakeri mot privata förlossningshem där ogifta mödrar erbjöds en diskret förlossning mot betalning. Staten började inspektera privata förlossningshem efter kritik om att föreståndarna gjorde ekonomiska vinster på att erbjuda ogifta kvinnor diskreta förlossningar och fosterhem åt deras barn. En granskning av inspektionerna visar att intrikata nätverk i lokalsamhället motverkade det staten ville åstadkomma, nämligen kontroll över och hjälp till de ogifta mammorna och deras barn.

Projektet har finansierats av ett treårigt Wallanderstipendium från Handelsbanken.

Publikationer 

Ingress 

(2016), Johanna Sköld, "Änglamakerska - Seriemördare eller skammens profitör?" i Historiskan (4), s. 26-30.

(2015), Johanna Sköld, "Född utanför äktenskapet" i Populär Historia, nr 11 2015, s. 18-27.

(2015) Sköld, J, "Skammen och nöden: Kommentar till texter om utom äktenskapet födda barn och deras mödrar" i Klara Arnberg, Pia Laskar & Fia Sundevall (red.), Sexualpolitiska nyckeltexter, Stockholm: Leopard förlag, s. 139-147.

(2014) Sköld, J "'Mor är ju mor äfven om hon har förfelat sig.' En änglamakerskas bekännelser" i Rebecka Lennartsson (red.), Från skuggsidan: folk och förbrytelser ur Stockholms historia, Stockholm: Stockholmia förlag, s. 89-95.

(2014) Sköld, J & I Söderlind, Fosterbarn i tid och rum: lokal och regional variation i svensk fosterbarnsvård cirka 1850-2000, Stockholm: Carlsson Bokförlag, kapitel 4 ”Den privata fosterbarnsvården – fosterhemsentreprenörerna och kontrollen”.

(2013) Sköld, J, "Vanvård till döds - om änglamakeri vid sekelskiftet 1900" i Sofia Holmlund & Annika Sandén (red.), Usla, elända och arma: Samhällets utsatta under 700 år, Stockholm: Natur & Kultur, s. 233-253. [kapitel i bok]. 

Kontakt

Annan forskning inom området