Forskarna i projektet arbetar för att bidra till en omställning av dagens transportsystem till ett miljövänligare, smartare och säkrare system genom förändrad styrning och implementering av ny teknik. 

Den citylogistiska kontexten har varit en utgångspunkt för att samordna ett flertal projekt inom teknikutveckling, utveckling av riktlinjer, samt design och övervakning av logistiksystem. Innovation samt utveckling av intelligenta beslutstödsverktyg och implementeringsmodeller har identifierats som viktiga forskningsaktiviteter för att möjliggöra en omställning till ett hållbart transportsystem. Inom ramen för projektet integreras bidrag från forskare med olika kompetenser för att lösa ett övergripande problem.

Finansiär: Governmental directed faculty funding, 2010-2016
Partners: Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI).


Kontakter