Söka arbete

Dags att knyta kontakter med arbetslivet eller börja arbeta? Här hittar du information om arbetsmarknadsdagar, LiU:s egen jobbportal LiU CareerGate och nätverket LiU Alumni. 

Larm- arbetsmarknadsdagArbetsmarknadsdagar

Träffa framtida arbetsgivare och knyt kontakter! Ett bra sätt att komma i kontakt med arbetslivet är att gå på arbetsmarknadsdagar. Det anordnas varje år ett antal där vissa är arrangerade av kårerna, andra av sektionerna. 

Arbetsmarknadsdagar

LiU CareerGate

Genom jobbportalen LiU Careergate kan studenter hitta jobberbjudanden, traineeplatser och ex-jobb. Portalen är framtagen genom ett samarbete mellan Linköpings universitet och Graduateland med fokus på studenters jobb- och karriärmöjligheter. Som student har du möjlighet att skapa en personlig profil och anpassa sajten utifrån studieinriktning, kompetenser och önskemål om jobb. 

LiU CareerGate

Nätverket LiU Alumni

Som student kan du genom alumninätverket hitta information och inspiration om livet efter studierna. LiU Alumni är i första hand till för de som har läst vid LiU och därmed är alumner. Syftet med alumniverksamheten är att stärka relationen mellan alumner och universitetet för att ge möjlighet till ömsesidig utveckling av kunskap, kompetens och kontakter.

För LiU är det av stor vikt att våra studenter har god kontakt med arbetslivet redan under sin studietid. Här är alumnerna en ovärderlig resurs. Både för att de kan förmedla en väg in till arbetslivet i form av anställning, en praktikplats eller exjobb och att de kan agera som mentorer eller gästföreläsare och på så sätt ger studenterna en bild av arbetslivet.

Till LiU Alumni

Läs mer