Efter studierna - vad kan man jobba med sen?

Är du intresserad av att plugga affärsjuridik, medicinsk biologi eller matematik men vill veta vad man kan arbeta med efter studierna? Eller kanske undrar du vad en civilingenjör eller logoped gör en dag på jobbet?

Här träffar du några av våra alumner som berättar om jobb och karriär, vad de arbetar med idag och vägen dit. Alumner är tidigare studenter som lämnat studierna bakom sig och tagit klivet in på arbetsmarknaden. Följ med på deras resor!

Nedan hittar du porträtten, sorterade utifrån intresseområde:

Beteendevetenskap och samhällsvetenskap

Data, IT och logistik

Ekonomi och juridik

Ingenjörsutbildningar

Kultur, media och design

Lärarutbildningar

Matematik, naturvetenskap och miljö

Medicin och vård

Beteendevetenskap och samhällsvetenskap

Data, IT och logistik

Ekonomi och juridik

Ingenjörsutbildningar

Kultur, media och design

Lärarutbildningar

Matematik, naturvetenskap och miljö

Medicin och vård