Starta eget

Har du en dröm om att starta och driva ett eget företag? Till LiU Innovation kan du vända dig för att få råd och stöd för att förverkliga dina företagardrömmar.

Starta eget

LiU Innovation

En idé får sitt värde först när den lämnar huvudet. Gör verklighet av din idé. LiU Innovation hjälper dig på vägen med stöttning från tidig idé till färdig produkt eller tjänst. Stödet är kostnadsfritt för dig vid LiU. Vid LIU Innovation finns elva innovationsrådgivare med erfarenhet av att bygga upp och driva verksamheter. LiU Innovation finns på alla tre campus, här får du hjälp med allt som har med företagande att göra, från skattefrågor till hjälp i patentsökning. LiU Innovation håller också inspirationsföreläsningar samt arrangerar idétävlingar.

LiU Innovation

LEAD - LiU Entrepreneurship and development

 

LEAD är en s k "business incubator" med uppdrag att se till att de ivrigaste innovatörerna med de bästa affärsidéerna får de rätta förutsättningarna att bygga växande företag.

www.leadincubator.se

Företagsparker

En företagspark, även kallad teknikpark, är ett nätverk av innovativa företag i samverkan med universitet och högskolor. Linköpings universitet har två parker knutna till sig; Science Park Mjärdevi  i Linköping och Norrköping Science Park, NOSP.

www.nosp.se

Kurser och ex-jobb inom entreprenörskap

Avdelningen för Projekt, Innovationer och Entreprenörskap, PIE, är universitetets avdelning för dig som vill studera eller forska inom entreprenörskapsområdet eller vill göra ditt ex-jobb på ditt eget företag.
 
Centrum för Innovation och Entreprenörskap, CIE, erbjuder program och aktiviteter som syftar till att stimulera ett framgångsrikt skapande, utveckling och tillväxt av teknik- och kunskapsföretag. För studenter och forskare med en egen idé finns Entreprenörskapsprogrammet.

Nyheter och reportage