Yuqing Huang, Y. X. Song, S. M. Wang, Irina A. Buyanova, Weimin M. Chen
Publicerad i Nature Comm., 2017, doi:10.1038/ncomms15401

Spin injection and helicity control of surface spin photocurrent in a three dimensional topological insulatorEn tredimensionell (3D) topologisk isolator (TI) är en unik kvantfas av material, som har exotiska fysikaliska egenskaper och lovande tillämpningar inom spinntronik.

Spinnströmmen på ytan av traditionella 3D TI är svår att kontrollera, och spinntexturen ut från ytan är i stort sett outforskad. I denna studie har vi genom spinn-fotoström på ytan av Bi2Te3 TI driven av cirkulärpolariserat ljus identifierat den subtila effekt från spinntexturen hos topologiska yttillstånd inklusive den hexagonala warpingtermen på ytströmmen. Genom att utforska spinntexturen ut från ytan så demonstrerar vi spinninjektion från GaAs till TI och dess signifikanta bidrag till ytströmmen, vilken kan manipuleras av ett externt magnetfält. Dessa upptäckter banar väg för inte bara ny spännande fysik, utan också för en förstärkt spinnfunktionalitet som kan åstadkommas genom att integrera TI med konventionella halvledare så att spinnbaserade optoelektroniska tillämpningar kan realiseras.Funktionella elektroniska material

Genom vår forskning vill vi skapa en bättre förståelse för de fundamentala fysikaliska egenskaperna hos nya material och utforska deras funktionalitet.

Graf över SHG/SFG våglängder och Nanowire lasing våglängder

Effektiv laser i nanostorlek

I den här forskningsstudien har Mattias Jansson med kollegor undersökt hur laserförmågan hos laser i nanostorlek, så kallad nanotrådslaser, påverkas negativt då excitonernas rörelse begränsas.

En rekordhög spinn-polarisation av elektroner i ledningsbandet, på över 90% vid rumstemperatur

En rekordhög spinn-polarisation av elektroner i ledningsbandet, på över 90% vid rumstemperatur

Vi har lyckats generera en spinn-polarisation av ledningsbandselektroner på över 90% vid rumstemperatur i kvantprickar tillverkade av InAs. Detta är den högsta spinn-polarisation som någonsin uppmätts i en halvledare.