Mattias Jansson, Valentyna V. Nosenko, Yuto Torigoe, Kaito Nakama, Mitsuki Yukimune, Akio Higo, Fumitaro Ishikawa, Weimin M. Chen and Irina A. Buyanova

Published open access in ACS Nano.

Graf över SHG/SFG våglängder och Nanowire lasing våglängder

Hur laddningar (elektroner och hål) och excitoner rör sig är avgörande för prestandan i halvledarmaterial. I den här forskningsstudien har Mattias Jansson med kollegor undersökt hur laserförmågan hos laser i nanostorlek, så kallad nanotrådslaser, påverkas negativt då excitonernas rörelse begränsas. Med den förståelsen har forskarna också demonstrerat en förbättrad tillverkningsprocess av nanotrådar som signifikant ökar deras laserprestanda genom ett minskat effekttröskelvärde och en högre maxtemperatur.
Trots att nanotrådslasern har en fundamental ljusemission i det nära-infraröda spektrala området så har forskarna visat att nanotrådslasern kan ge upphov till koherent ljus även i det blå-gröna spektrala området. Detta flervåglängdsbeteende kan markant utöka nanotrådslaserns tillgängliga våglängdsområde.

Mer om vår forskning

Funktionella elektroniska material

Genom vår forskning vill vi skapa en bättre förståelse för de fundamentala fysikaliska egenskaperna hos nya material och utforska deras funktionalitet.

En rekordhög spinn-polarisation av elektroner i ledningsbandet, på över 90% vid rumstemperatur

En rekordhög spinn-polarisation av elektroner i ledningsbandet, på över 90% vid rumstemperatur

Vi har lyckats generera en spinn-polarisation av ledningsbandselektroner på över 90% vid rumstemperatur i kvantprickar tillverkade av InAs. Detta är den högsta spinn-polarisation som någonsin uppmätts i en halvledare.

ljusuppcycling med nanoteknologi

Ljus-upcycling med nanoteknologi

I denna forskningsartikel visar man hur en halvledande nanotråd (en tråd som är tusen gånger tunnare än ett hårstrå) effektivt kan absorbera ljus med låg energi, och konvertera den till högre energi.